Search form

Iepirkumi un konkursi

Paziņojums par iepirkuma "Viesnīcas un ēdināšanas Pakalpojumi - 2015", ID Nr. LNS 2015/8 uzsākšanu

16.09.2015

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas