Search form

Iepirkumi un konkursi

Paziņojums par iepirkuma uzsākšanu

09.06.2010

Iepirkuma paziņojums
ATKLĀTĀ KONKURSĀ

,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Rīgā, Elvīras ielā 19, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” ID Nr. LNS/2010-6-PR-7-2-4/05/ERAF

Paziņojums par iepirkuma uzsākšanu

09.06.2010

Iepirkuma paziņojums

ATKLĀTĀ KONKURSĀ

,,Būvuzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Rīgā, Elvīras ielā 19, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” iepirkuma ID Nr. LNS/ 2010-7-PR-7-2-4/06/ERAF

Paziņojums par iepirkuma uzsākšanu

09.06.2010

 Iepirkuma paziņojums
ATKLĀTĀ KONKURSĀ 

 
,,Autoruzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Rīgā, Elvīras ielā 19, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”
(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”
 
iepirkuma ID Nr. LNS/ 2010-8-PR-7-2-4/07/ERAF
 

Paziņojums par iepirkuma uzsākšanu

02.06.2010

ATKLĀTĀ KONKURSĀ

 ,,Autoruzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”  (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros
 iepirkuma ID Nr. LNS/ 2010-5-PR-7-2-4/04/ERAF

Paziņojums par iepirkuma uzsākšanu

02.06.2010

ATKLĀTĀ KONKURSĀ 

,, Būvuzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”  (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”
iepirkuma ID Nr. LNS/ 2010-4-PR-7-2-4/03/ERAF

Paziņojums par iepirkuma uzsākšanu

02.06.2010

ATKLĀTĀ KONKURSĀ 

,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”
(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”
ID Nr. LNS/ 2010-3-PR-7-2-4/02/ERAF

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas