Search form

Iepirkumi un konkursi

Atklāts konkurss „Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam" ID Nr LNS 2018/3

20.11.2018

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas