Search form

Iepirkumi un konkursi

Paziņojums par iepirkuma uzsākšanu atklāta konkursa

30.07.2010

  

,, Būvuzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”  (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”
iepirkuma ID Nr. LNS/ 2010-9-PR-7-2-4/08/ERAF

Papildinformācija iepirkumiem

09.07.2010

ID LNS/2010-3-PR-7-2-4/02/ERAF
UN
LNS/2010-6-PR-7-2-4/05/ERAF
(objektu apsekošanas papildlaiki)

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas