Search form

Iepirkumi un konkursi

Paziņojums par cenu apzināšanu „Ēdināšanas pakalpojumu iegāde apmācību norisei”

24.01.2013

Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” ESF projektā „Attīstības vektors”, līguma identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/173/96

Paziņojums par noslēgto līgumu

08.01.2013

Cenu aptaujas „Biroja tehnikas noma” (12.12.2012.) projekta „Attīstības vektors” ietvaros

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas