Search form

Iepirkumi un konkursi

Paziņojums par iepirkumu „Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija”

11.10.2013

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” ir izsludinājusi iepirkumu PIL 8.1 panta kārtībā par objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovāciju.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas