Search form

Iepirkumi un konkursi

Paziņojums par iepirkumu „Kancelejas preču iegāde”

27.02.2013

Biedrība „Lavijas Nedzirdīgo savienība” 2013. gada 27. februārī ir izsludinājis iepirkumu PIL 8.1 panta kārtībā par kancelejas preču iegādi 2013.gadam.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

05.02.2013

Cenu aptaujas „Ēdināšanas pakalpojumu iegāde apmācību norisei” (04.02.2013.) projekta „Attīstības vektors” ietvaros

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas