Search form

Iepirkumi un konkursi

Paziņojums par tirgus izpētes „Transporta pakalpojumi” rezultātiem

11.04.2013

LNS ESF projekta „Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Projekts Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums nr.2012/30) ietvaros

Cenu apzināšana „Ēdināšanas pakalpojumu iegāde semināru norisei Latvijas reģionos”

09.04.2013

biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” ESF projektā „Attīstības vektors”, līguma identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/173/96

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas