Search form

Iepirkumi un konkursi

Paziņojums par iepirkumu „Dzirdes aprātu piegāde 2014. gada vajadzībām”

12.09.2013

Biedrība „Lavijas Nedzirdīgo savienība” 2013. gada 12. septembrī ir izsludinājusi iepirkumu par dzirdes aparātu iegādi 2014. gada vajadzībām.

Paziņojums par iepirkuma procedūras „Ēdināšanas pakalpojumi LNS RC vajadzībām” lēmumu

09.09.2013

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1. panta kārtībā
(redakcijā, kas spēkā no 01.08.2013 līdz 31.12.2013)

Paziņojums par iepirkuma procedūras „Peldbaseina pakalpojumi LNS RC vajadzībām” lēmumu

09.09.2013

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1. panta kārtībā
(redakcijā, kas spēkā no 01.08.2013 līdz 31.12.2013)

Paziņojums par iepirkuma procedūras „Viesnīcas pakalpojumi LNS RC vajadzībām” lēmumu

09.09.2013

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1. panta kārtībā
(redakcijā, kas spēkā no 01.08.2013. līdz 31.12.2013)

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas