Search form

Iepirkumi un konkursi

TIRGUS IZPĒTE “APGAISMES TEHNIKAS APARATŪRAS ĪRE”

21.06.2017

Valsts kultūrkapitāla fonda finansētās mērķprogrammas „Latvijai - 100” finansēta LNS projekta „Vēsturiskais ceļš uz simtgadi”, Līguma Nr. 2017-1-STP-M05066, ietvaros

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas