Search form

Jauniešiem

19.10.2018

LNS Jauniešu centrs aicina piedalīties Foto konkursā “Latvijas 100gadei” (video)

Konkursā var piedalīties ikviens nedzirdīgs cilvēks bez vecuma ierobežojumiem, neatkarīgi no fotografēšanas iemaņām un pieredzēm.

17.09.2018

Jauniešu apmaiņas darbnīcās tapuši radoši darbi (video)

ES programmas “ERASMUS+” realizētais LNS jauniešu apmaiņas projekts „Baltijas Nedzirdīgo jauniešu ceļš” ir noslēdzies. Piedāvājam projekta dalībnieku radošo darbu videoversijas, kas tapa projekta laikā poēzijas, saskarsmes un foto darbnīcās.

16.08.2018

Latvijas jaunieši starptautiskajā vasaras nometnē Slovākijā

Šajā gadā 21. – 29. jūlijā pirmo reizi kā līdere piedalījos Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienības (EUDY) organizētajā vasaras nometnē Tesarē, Slovākijā, kur biju kopā ar 3 juniorēm – Adelīnu Smirnovu, Martu Ozolu un Melisu Pērlu Sprudzāni.

16.08.2018

LNS Jauniešu centrs pirmoreiz laivo pa Latvijas garāko upi Gauju

Karstajās un saulainajās dienās 21. – 22.jūlijā 25 cilvēki devās braucienā ar kanoe laivām pa Gauju maršrutā no Cēsīm līdz Siguldai.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas