Search form

13.02.2007

Drukāt

2007.g. februāris (3/4)

     LNS Domes sēde Remontēs īpašumus, pārdos mājas, pirks zemi Ilze Kopmane Balti sniegots ceļš LNS Domes locekļus no dažādām Latvijas malām šoreiz saveda kopā izbraukuma sēd...
    
LNS Domes sēde
Remontēs īpašumus, pārdos mājas, pirks zemi
Ilze Kopmane
Balti sniegots ceļš LNS Domes locekļus no dažādām Latvijas malām šoreiz saveda kopā izbraukuma sēdē mazajā Pļaviņu biedrībā. Tāda veida sēde – ārpus Rīgas – notika pirmoreiz LNS vēsturē.
Šī māja Pļaviņās šogad tiks pie jauna jumta un...
...un tai būs arī jauni skursteņi
 
Īsziņas
Dosies uz PNF kongresu Spānijā
Uz Pasaules nedzirdīgo federācijas Ģenerālo asambleju un kongresu kā oficiālie pārstāvji deleģēti LNS viceprezidenti Maruta Piterniece un Edgars Vorslovs.
 
Ticība, Cerība, Mīlestība...
 - šie vārdi itin labi pazīstami, it īpaši gaidot Ziemassvētkus. Taču vai mēs ikdienā, tos izrunājot, sev to vēloties un citiem novēlot, iedziļināmies šo vārdu jēgā?
 
Interesanti strādāt
Divreiz nedēļā pagājušo ruden jauniešu kājas ņirbēja KC „Rītausma” skatuvē. Deju grupa Danas Kalpiņas vadībā atkal gatavojās nozīmīgiem izgājieniem publikas priekšā.
 
„Klusuma” labie darbi
Fonda „Klusums” prezidents Guntars Beisons informē: „Mūsu darbs pašlaik visvairāk saistīts ar palīdzību 218. bērnudārzam. Tur regulāri organizējam sporta spēles „Būsim stipri”. Gādājām pārsteiguma dāvanas izlaidumos, Lieldienās, Nedzirdīgo dienā, Ziemassvētkos u.c. gadījumos gan bērniem, gan pieaugušajiem. Pēc iespējas sadarbojamies arī ar KC „Rītausma”.
 
Tulkiem būs augtākā izglītība
Jūrmalas RRC koledžā šogad sāka mācīties pirmā zīmju valodas tulku grupa un nu jau veiksmīgi nokārtota pirmā sesija.
 
Svētku mirklis aizvadītā gada nogalē
Pārsla Bebre
Valmieras kultūras namā visus rajona bērnus ar īpašām vajadzībām ļoti viesmīlīgi sagaidīja lapsēns Rūdis.
 
Iepazīsimies?
Vēlos iepazīties ar nopietnu vīrieti (26 – 35 gadi) nopietnām attiecībām. Man 26, dzīvoju Rīgā. Gaidīšu vēstulīti un mobilā telefona sms numuru. Vēlams foto.
Adrese: Lana
Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083
 
Labprāt iepazītos ar sievieti (25 – 35g. un vairāk) draudzīgos nolūkos tālāku attiecību veidošanai. Mīlu bērnus. Patīk mežs, daba, dzīvnieki.
Priecāšos par atbildi. Tel. 28464996
Adrese: Valerianam Voitovam
Rozessalas 12 dz. 8, p/n Mežāres, Jēkabpils rajons, LV-5226
 
Nedzirdīga sieviete, 36g., 1,64m, nedaudz korpulenta no Kurzemes, ar plašām interesēm, pēc horoskopa dvīnis. Ir atvase. Vēlas iepazīties ar vīrieti (34 – 46g.) nopietnām attiecībām.
Alkohola un tabakas mīļotājus, kā arī ieslodzītos lūdzu neatsaukties.
Vēstuli sūtīt uz šādu adresi: Sandrai „Kopsolī”, Elvīras ielā 19 Rīga, LV 1083, SMS – Mob.t. 28855740
 
 
Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta finansēts projekts „I = I +I (Integrācija ir informācija plus izglītošana”
Aktivitāte: veikt izcilāko Latvijas nedzirdīgo cilvēku intervēšanu, veidot publikācijas viņu pieredzes izplatīšanai. Izdot materiālu krājumu „Labākie”.
LNS Zelta fonds
Ilze Kopmane
Jebkura pasākuma, notikuma, veikuma pamatā ir Cilvēks. Jebkuras organizācijas – lielas vai mazas, sabiedriskas vai valsts, labdarības vai biznesa pamatā – arī Cilvēks ar savu ideju, domu un darbu.
Mūsu organizācijas vēsturi veidojuši nedzirdīgie ļaudis vairāk nekā 85 gadu garumā. Par viņiem vēstī arhīvu materiāli, senas fotogrāfijas, nodzeltējušu izdevumu lappuses, LNS vēstures muzeja materiāli. Tie vēl pētāmi un apkopojami, un cerams, ka kādreiz taps arī LNS vēsturei veltīta grāmata, tāpat kā mums tagad ir pirmais ieskats atsevišķā jomā – I.Kalniņa apcerējums „Nedzirdīgo kultūra” (2005).
Taču šobrīd mums ir cits nolūks un uzdevums: apkopot ziņas izdevumā par LNS Goda biedriem, tāpēc redakcija lūdz tuvākajā laikā nedzirdīgo sabiedrību sniegt  visas iespējamās ziņas (datus, faktus, foto, savas pārdomas) par šiem LNS izcilākajiem ļaudīm, no kuriem diemžēl vairs daudzu nav mūsu vidū. Lūgums arī pašiem Goda biedriem būt atsaucīgiem un intervētājiem sniegt visas iespējamās ziņas par sevi un laikabiedriem. Grāmata tiks izdota šogad.
Zināšanai: LNS valde Nolikumu par LNS Goda biedra nosaukuma piešķiršanu apstiprināja 1985.gadā, un tad arī šo nosaukumu saņēma pirmie 13 LNS biedri. Goda biedru sarakstā ir 39 biedri (jaunākais papildinājums bijis tikai 2003.gadā).
 
Nolikums „Latvijas Nedzirdīgo savienības Goda biedrs”
            „Latvijas Nedzirdīgo savienības GODA BIEDRS” nosaukumu piešķir Latvijas Nedzirdīgo savienības biedriem, kuri nostrādājuši savienības sistēmā vai aktīvi piedalījušies savienības sabiedriskajā darbā ne mazāk kā 25 gadus un ir LNS reģionālās biedrības Goda biedri ne mazāk kā 5 gadus.
1.      „Latvijas Nedzirdīgo savienības GODA BIEDRS” nosaukumu piešķir:
1.1.  par sevišķi augstiem sasniegumiem savienības materiāli tehniskās bāzes radīšanā un nostiprināšanā;
1.2.  par sevišķiem nopelniem dzirdes invalīdu vispusīgas apkalpošanas uzlabošanā;
1.3.  par ilggadīgiem un sevišķi izciliem sasniegumiem mākslinieciskajā pašdarbībā, sportā un citās savienības sabiedriskās dzīves jomās.
2.      „Latvijas Nedzirdīgo savienības GODA BIEDRS” ir savienības augstākais apbalvojums un to piešķir ar savienības Domes lēmumu pēc reģionālās biedrības valdes ierosinājuma un LNS valdes ieteikuma.
3.      Priekšlikums piešķirt nosaukumu „Latvijas Nedzirdīgo savienības Goda biedrs”  - LNS reģionālajai biedrībai iesniedz biedrības grupas, atsevišķos gadījumos var izvirzīt LNS reģionālās biedrības valde.
 
            Katru priekšlikumu par nosaukuma „Latvijas Nedzirdīgo savienības GODA BIEDRS” piešķiršanu izskata LNS reģionālas biedrības valdes sēde.
 
4.      LNS reģionālās biedrības valdes sēdes protokola izraksts un noteiktas formas pieteikums (pielikums Nr.1) par nosaukuma „Latvijas Nedzirdīgo savienības Goda biedra” piešķiršanu iesniedzams LNS valdei
5.      Apliecību par „Latvijas Nedzirdīgo savienības Goda biedra” nosaukuma piešķiršanu pasniedz svinīgos apstākļos.
6.      Ar „Latvijas Nedzirdīgo savienības Goda biedra” nosaukumu apbalvoto personu uzskaiti veic LNS valde, kā arī attiecīgās biedrības.
7.      Ar „Latvijas Nedzirdīgo savienības Goda biedra” nosaukumu apbalvotajiem ir tiesības:
7.1.  Pēc uzaicinājuma ar padomdevēja balsstiesībām piedalīties LNS reģionālo biedrību valdes sēdēs, biedrību kopsapulcēs, konferencēs, LNS Domes sēdēs, LNS kongresos un citās LNS rīkotās sanāksmēs;
7.2.  Saņemt bezmaksas ielūgumus uz maksas sarīkojumiem, ko organizē LNS struktūrvienības;
7.3.  Saņemt bezmaksas dzirdes rehabilitācijas līdzekļus (dzirdes aparātus, speciālus telefona aparātus u.c.).
Apstiprināts
Ar Latvijas Nedzirdīgo savienības DOMES 1996.gada 21.februāra Lēmumu Nr.6 -2
 
LNS Goda biedri
Uzņemti 1985.gada 27.septembrī
Ēvalds Abakoks
Arvīds Cerēns
Aleksandrs Celms
Alfrēds Čaburs
Elvīra Elksne
Ona Grigoroviča
Alberts Kokins
Jānis Leimanis
Josifs Lubgins
Pāvils Pavlins
Jevgēnija Porša
Georgs Poršs
Monika Rublovska
 
Uzņemti 1986.gadā
Marija Ivanova
Anna Jāņkalne
Katrīna Kuļiševska
Antons Stapkēvičs
 
Uzņemti 1987.gadā
Sergejs Sigņejevs
 
Uzņemti 1988.gadā
Milda Celma
Hermīne Purmale
Anna Rozīte
 
Uzņemti 1989.gadā
Ļubova Makuža
Janina Vaivode
 
Uzņemti 1990.gadā
Guna Briede
Eduards Grinbergs
Nikolajs Opss
Ansis Smons
Eleonora Stepaņuka
 
Uzņemti 1991.gadā
Juris Smons
 
Uzņemti 1992.gadā
Arvīds Jāņkalns
 
Uzņemti 1994.gadā
Veronika Cvetkova
Vilma Gregore
Eleonora Sondore
 
Uzņemti 1995.gadā
Gaļina Anspoka
Jānis Bariss
Leontijs Jefimovs
Viktors Joņins
Dzidra Siliņa
 
Uzņemti 2003.gadā
Maruta Piterniece
 
LNS Goda biedrs
Devums mūža garumā
Grūti būs atrast nedzirdīgu cilvēku, LNS biedru, kurš nepazītu vai kaut ko nezinātu par ANSI SMONU – Rīgas biedrības biedru no 1951.gada, daudzu labu lietu rosinātāju, aizsācēju un darītāju LNS augšupejas nedzirdīgo ļaužu dzīves uzlabošanas vārdā.
Viņš vadījis Rīgas biedrības klubu, pašu biedrību. Strādājis ražošanā, bijis kopmītnes audzinātājs, fizkultūras instruktors, MRU direktora vietnieks. Ievēlēts par Latvijas Nedzirdīgo biedrības priekšsēdētāja vietnieku, nemainīgi bijis Domes loceklis, darbojies LNS un Rīgas biedrības valdes sastāvā. Un tas nebūt nav viss! Par Anša Smona devumu LNS liecina viss viņa mūža gājums. Ielūkosimies tajā ar viņa paša palīdzību!
Personības veidojas ārkārtīgi lēni. Tāpēc mēs nedrīkstam atļauties straujus lēcienus un apsvērumus. Būsim apdomīgi, gudri un vienoti savā turpmākajā rīcībā. Cienīsim cilvēkus, kas daudz paveikuši savienības labā, un darīsim arī paši, cik spējam un varam savā vietā un laikā – tā nobeigumā A.Smons.
 
No kreisās: 1. rindā – J.Bočkāne, M.Kotāne, M.Jezupenoka, D.Zvanītāja, R.Ivanova – Torgovceva; 2. rindā – Ē.Grabežs, A.Smons
 
Saruna par dzīvi
Latvijai zudusi
Ilze Kopmane
Viņa – jauna, skaista un eleganta sieviete – ienāca „Kopsolī” redakcijā, lai palūgtu kādus pagājušā gada numurus, kuros rakstīts par viņai pazīstamām ģimenēm. Elīna bija Latvijā ieradusies uz īsu brīdi, lai samīļotu dēlu un pēc tam atkal dotos pelnīt naudu Vācijā. Viņa piekrita atklātai sarunai, neminot īsto vārdu un neļaujot sevi fotografēt. Jūsu uzmanībai – šī saruna par dzīvi gandrīz trīsdesmit gadu garumā.
Atmiņas no Latvijas ūdens plašumiem
 
Kultūras dzīve
Drāmas ansamblim 60gadi
Maruta Piterniece
Aizvadītā gada pašā nogalē – 30.decembrī kultūras centrs „Rītausma” pulcināja kopā savu pašdarbības aktieru saimi, lai svinīgos apstākļos un sirsnīgā gaisotnē atcerētos ceļu, ko nogājis dramatiskais kolektīvs savos daudzos pastāvēšanas gados.
Atkal visi kopā uz „Rītausmas” skatuves
Pieminēti visi
Lielu darbu šajā pasākumā ieguldīja Rasma Kurēna, kura ap sevi sapulcēja daudzus vecos aktierus, lai parādītu epizodes no plašā lugu klāsta.
 
Būs iespēja izmantot vienoto ārkārtējo dienestu izsaukuma tālruņa numuru 112
LNS Komunikācijas centrs sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu uzsācis darbu pie risinājumu veidošanas, lai nodrošinātu nedzirdīgajiem iespēju ārkārtas situācijās izmantot vienoto ārkārtējo dienestu izsaukuma tālruņa numuru 112 un nodrošinātu nedzirdīgo apziņošanu ārkārtas situācijās izmantojot īsziņas (sms). Izmantojot numuru 112 būs iespējams kontaktēties ar ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ātrās palīdzības dienesta mediķiem un gāzes avārijas dienestu.
Pirmais solis šī risinājuma izveidē ir datu bāzes izveide, tāpēc lūdzam nedzirdīgos, kuri vēlas izmantot šo iespēju, līdz 25.februārim LNS Komunikācijas centrā, vai LNS reģionālajās biedrībās iesniegt sekojošu informāciju:
1)      Vārds, uzvārds
2)      Dzimšanas datums un gads
3)      Faktiskās dzīvesvietas adrese
4)      Saziņas valoda (latviešu vai krievu)
5)      Mobilā telefona numurs vai
6)      Parastā telefona numurs un dzirdīgās kontaktpersonas vārds un uzvārds.
Piezīme.
Ja jums nav mobilā telefona, tad varat norādīt arī parastā telefona numuru, tas var būt mājas vai arī kaimiņu telefona numurs, ja kaimiņi piekrīt to ievietot datu bāzē.
Pēc sazināšanās un apziņošanas sistēmas izveides notiks arī nedzirdīgo apmācība šo iespēju izmantošanā.
 
Uzmanību!
Grupu sapulces, kopsapulces un konferences notiek:
Daugavpilī:
            Teritoriālā – 17.februārī pl. 14
            MRU – 14.martā pl. 17
            Konference – 22.aprīlī pl. 10
Rēzeknē:
            Preiļu – 17. februārī ?
            Teritoriālā – 17.martā ?
            Konference – 21.aprīlī pl. 14
Pļaviņās:
            Madonas – 10.februārī pl. 12
            Pļaviņu – 17.februārī pl. 12
            Konference – 21.aprīlī pl. 10
Valmierā:
            Teritoriālā – 10.februārī pl. 13
            Limbažu – 24.februārī pl. 12
            Cēsu – 24.martā pl. 12
            Konference – 19.maijā pl. 16
Smiltenē:
            Teritoriālā – 10.februārī pl. 12
            Alūksnes – 24.februārī pl. 12
            Gulbenes – 28.martā pl. 9:30
            Balvu – 28.martā pl. 12
            Jaunpiebalgas – 31.martā pl. 10
            Konference – 19.maijā pl. 12
Kuldīgā:
            Kopsapulce – 28.aprīlī pl. 12
Liepājā:
            Kopsapulce: - 29.aprīlī pl. 11
Ventspilī:
            Kopsapulce: - 28.aprīlī pl. 16
 
                

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas