Search form

17.12.2007

Drukāt

15.11.2007. Ziņu lapa Nr.6

     Projekta noslēguma seminārs Kultūras centrā «Rītausma» 2007. gada 31. oktobrī un 1. novembrī risinājās projekta noslēguma seminārs – konference. Uz šo pasākumu tika aicin...
    
Projekta noslēguma seminārs
Kultūras centrā «Rītausma» 2007. gada 31. oktobrī un 1. novembrī risinājās projekta noslēguma seminārs – konference.
Uz šo pasākumu tika aicināti visu LNS biedrību pārstāvji un dažādi projektā iesaistītie cilvēki. Pirmajā semināra darba dienā projekta vadītājs Arnolds Pavlins prezentēja projektu kopumā, īpaši uzsverot, ka LNS ir  pirmais šāda veida projekts – ne-dzirdīgo apmācība biznesa jomās, jo parasti visi pārējie projekti virzīti uz sociāliem mērķiem, uz diskriminācijas novēršanu, integrāciju sabiedrībā, uz iekļaušanos darba tirgū kā darba ņēmējiem.
Šai projektā pirmo reizi nedzirdīgie varēja apgūt biznesa pamatus, tātad notika viņu virzība uz iekļaušanos darba tirgū jau kā darba devējiem, nevis vairs kā darba ņēmējiem. Tas ir jaunums nedzirdīgo nodarbinātības problēmu risināšanai.
Projekta vadītājs A.Pavlins prezentē gala rezultātus
Kā uzsvēra projekta vadītājs A. Pavlina kungs, šajā projektā gūtās mācības tiks ņemtas vērā nākamajos projektos.  Atsevišķās projekta aktivitātes prezentēja to vadītāji. Varis Strazdiņš, aktivitātes «Uzņēmējdarbības pamati» vadītājs, pastāstīja par veikto darbu, par lekcijām, dalībniekiem un biznesa plānu rakstīšanu, kuru rezultātā plānoto desmit cilvēku vietā kursu beigšanas apliecības saņēma vienpadsmit dalībnieki. Jāpiezīmē, ka sākotnēji klausīties lekcijas pieteicās 19 cilvēki.
Aktivitātes «Konsultatīvais atbalsts» vadītājs Zigmārs Ungurs prezentēja konsultantu grupas darbu. Arī šajā aktivitātē visi projektā paredzētie rādītāji izpildīti. Pavisam bija paredzētas 294 konsultāciju stundas kopā visiem konsultantiem, kas arī tika izpildīts. Projektā sākotnēji plānoto konsultāciju saņēmēju skaits – 20, taču konsultācijas faktiski saņēma 45 cilvēki.
Visiecienītākās – psihologa konsultācijas
Visvairāk konsultāciju sniedza psihologs Aivis Kārkliņš. Pieprasījums pēc viņa konsultācijām pārsniedza projektā plānotās iespējas, tāpēc viņam tika piešķirtas papildus 40 stundas un viņš pavisam sniedza 82 konsultāciju stundas. Lielais pieprasījums pēc psihologa individuālajām konsultācijām bija viens no projekta pārsteigumiem un atklāja, cik ļoti nedzirdīgajiem cilvēkiem ir vajadzīgs savs psihologs, vēlams, ar teicamu nedzirdīgo zīmju valodas prasmi.
Jūsu rīcībā — lasāmi un skatāmi gabali
Savas aktivitātes «Korporatīvais mārketings» ietvaros izstrādātos produktus prezentēja Ivars Kalniņš. Tas ir visiem interesentiem turpmāk pieejams lektoru materiālu apkopojums grāmatā «Uzņēmējdarbības pamati» kopā ar DVD disku, kurā ierakstītas lektoru anotācijas zīmju valodā; grāmata «Korporatīvais mārketings», kura iecerēta kā rokasgrāmata nedzirdīgajiem cilvēkiem, lai  risinātu biznesa vides problēmas; DVD disks «Nē diskriminācijai», kurā zīmju valodā izskaidrota diskriminācijas būtība un doti padomi, kā to novērst.
Tikšanās ar tautu — populāri par projektu
Pēc prezentācijām projekta vadītājs ar visiem trim aktivitāšu vadītājiem devās uz blakustelpu, lai tiktos ar «Rītausmas» iknedēļas informējošo pasākumu apmeklētājiem, kuri bija sanākuši ne mazāk kuplā skaitā kā semināra auditorija. Katrs aktivitātes vadītājs īsumā  pastāstīja par savas aktivitātes būtību, bet projekta vadītājs  iz-skaidroja publikai, kas tad vispār īsti ir projekts, kā to realizē, kāds no tā ir labums.
Semināra otrajā dienā
 Notika vairākas ļoti interesantas un jebkuram ekonomiski aktīvam cilvēkam nepieciešamas lekciju nodarbības.
 Vispirms Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Cilvēkresursu un uzņēmēj-darbības attīstības nodaļas projektu vadītāja Daina Cālīte pastāstīja par ES struktūrfondu iespējamo atbalstu mazajai uzņēmējdarbībai 2007. — 2013. gada plānošanas periodā. Auditorijai tika izdalīta vērtīgs informatīvais materiāls «Plānotās valsts atbalsta programmas 2007. – 2013. gadam».
 Nākamo lekciju par kredītu un ieguldījumu iespējām nolasīja Hansabankas speciālisti Oskars Žvagins un Aļina Beguna. Ļoti interesanta, aktuāla un praktiskajā dzīvē izmantojama informācija!  Par to, kā darba-vietās izsargāties no nelaimes gadījumiem, kā veikt darba operācijas, nekaitējot savai veselībai, auditoriju informēja Valsts Darba inspekcijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Avena. Lekcijas beigās dalībnieki noskatījās pamācošu un asprātīgu filmiņu par izrunāto tēmu.
    
Par mērķiem un iespējām
Intervija ar Dainu Cālīti, LIAA Cilvēkresursu un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas projektu vadītāju. 
LIAA pārstāve Daina Cālīte
Jūs tikāt aicināta uz šo semināru, lai sniegtu informāciju par iespējām saņemt ES struktūrfondu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai mūsu nedzirdīgajai auditorijai. Kā jūs domājat, vai nedzirdīgo uzņēmēji plānotajās valsts atbalsta programmās atradīs kaut ko sev piemērotu?
 Es uzskatu, ka ikvienam komersantam ir iespējams atrast sev atbilstošas valsts atbalsta programmas un to ietvaros saņemt finansējumu savu biznesa ideju īstenošanai. Lai to izdarītu, ir ļoti svarīgi zināt, kādam mērķim finansējums ir nepieciešams. Pamatā visu nosaka biznesa plāns un spēja orientēties valsta atbalsta nosacījumos. Tāpēc varu ieteikt izmantot interneta iespējas un meklēt atbildes to institūciju mājaslapās, kuras ir iesaistītas ES struktūrfondu apguvē, kā, piemēram, Lauku atbalsta dienests, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).
Šķiet, jums šī nav pirmā saskarsme ar nedzirdīgajiem cilvēkiem. Kādas ir jūsu domas par viņu iespējām nodarboties ar uzņēmējdarbību? 
Domāju, ka nedzirdīgiem cilvēkiem ir iespējas nodarboties ar uzņēmējdarbību tā-pat kā visiem citiem. Dzirdes traucējumi var radīt atsevišķus šķēršļus, kā, piemēram, informācijas saņemšanai mutiski, bet, ņemot vērā komunikāciju attīstību, arī šie šķēršļi ir pārvarami, saņemot informāciju internetā. To, vai cilvēks var būt komersants, nenosaka tas, vai viņš ir dzirdīgs vai nedzirdīgs. Komersantam ir svarīgi zināt mērķi, ko viņš grib sasniegt, cik ilgā laikā to sasniegt, kādi resursi tam ir nepieciešami un kur šos resursus atrast. Un šīs spējas noteikti piemīt arī nedzirdīgiem cilvēkiem.
LIAA organizē informatīvus apmācību seminārus visā Latvijā uzņēmējiem par ES struktūrfondu naudas piesaisti, par projektu rakstīšanu. Taču, ja nedzirdīgs cilvēks grib piedalīties šajos semināros, viņam jānoalgo zīmju valodas tulks, tātad salīdzinājumā ar citiem viņš tiek nostādīts nevienlīdzīgā situācijā, viņam rodas papildus izmaksas tikai tāpēc, ka viņš nedzird. Tātad šeit mēs redzam diskriminācijas pazīmes. Kādu jūs redzat šīs situācijas risinājumu? (Tulku bez maksas valsts nodrošina tikai sociālo jautājumu risināšanai).
Atbildot uz šo jautājumu, vēlos vērst uzmanību, ka konsultācijas par atbalstu uzņēmējiem sniedz ne tikai LIAA, bet arī citas ES struktūrfondu apguvē iesaistītās institūcijas, kā, piemēram, Lauku atbalsta dienests. Otrkārt, situācijā, kad nav iespējams piedalīties institūciju rīkotajos semināros, ir jāmeklē papildus iespējas. Tās var būt šādas: var uzdot jautājumus, izmantojot interneta resursus un atbildes saņemt rakstveidā; var organizēt apmācību seminārus tiešai auditorijai, pirms tam savstarpējās sarunās vienojoties par tulka pakalpojumu apmaksu. Ar to vēlos uzsvērt, ka katrā gadījumā ir jāmeklē individuāls risinājums.
 Projekts «Darbs klusumā» bija pirmais LNS projekts, kura mērķa grupa bija potenciālie nedzirdīgie uzņēmēji. Viņiem tika sniegtas tikai pamatzināšanas. Kā jūs domājat, vai tas būs pietiekoši, lai viņi spētu realizēt savu biznesa projektu ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu?
Katrs gadījums būs individuāls. Ja vien paseko līdzi veiksmīgu komersantu dzīves-stāstiem, tad reizēm cilvēki bez pamatzināšanām uzņēmumu vadībā ir spējuši veiksmīgi uzsākt savu komercdarbību un nopelnīt pat miljonus. Pamatzināšanas ir sākums, atspēriena punkts. Jo vairāk cilvēki zina, jo vairāk viņi apzinās, kādas zināšanas ir nepieciešamas. Nedzirdīgiem cilvēkiem ir tiesības pretendēt uz valsts atbalstu jaunu uzņēmumu attīstībai un īstenot savus biznesa plānus tāpat kā visiem citiem. Es novēlu visiem būt uzņēmīgiem un neatteikties no sava mērķa.
 
    

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas