Search form

13.01.2015

Drukāt

Lai krīzes situācijās nodrošinātu pilnvērtīgu aizsardzību un drošību cilvēkiem ar invaliditāti

12. – 13. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā risinās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) organizētais ekspertu darba seminārs, kura mērķis – apzināt cilvēku ar invaliditāti vajadzības krīzes situācijās. Ar uzrunu to atklāja labklājības ministrs Uldis Augulis.


Ministrs uzsvēra, ka Latvijas prezidentūra īpaši akcentēs invaliditātes politiku. Tāpēc ir gandarījums, ka VUGD uzņēmies iniciatīvu un ar šo semināru atklājis prezidentūras pasākumu virkni invaliditātes jomā. Darba seminārs aptver trīs virzienus.

Pirmajā virzienā notiek ekspertu diskusija par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām katastrofu pārvaldīšanas jomā, meklējot risinājumus, kā ņemt vērā šīs vajadzības, akcentējot visus katastrofu pārvaldīšanas elementus ¬– novēršanu, gatavību, reaģēšanu un atgūšanos pēc katastrofām.

Otrais virziens ir labās prakses piemēri, kurus iespējams pārņemt arī citām valstīm.

Trešais semināra virziens – inovatīvie risinājumi un jaunās tehnoloģijas. Eksperti strādās darba grupās, kurās analizē un pārrunā šos jautājumus no praktiskā viedokļa, meklē risinājumus, kā turpmāk šo sociālo grupu vajadzības tiktu ņemtas vērā un integrētas nacionālajos civilās aizsardzības plānos.

Ministrs akcentēja, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ir runa gan par tiesībām uz dzīvību, gan par riska situācijām un humānām katastrofām. Konvencija paredz, ka dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu cilvēku ar invaliditāti aizsardzību un drošību riska situācijās. Tādēļ pasākums tieši attiecas uz dalībvalstu apņemšanos un skaidri norāda uz starpnozaru atbildību. Tas ir lielisks piemērs kādas nozares atbildībai un cilvēku ar invaliditāti jautājumu integrēšanai nozares pasākumos.

"Līdz šim cilvēku ar invaliditātes jautājumi katastrofu vadības kontekstā ir maz skatīti un analizēti, vismaz Latvijā noteikti. Nereti runājot par katastrofām iedomājamies tikai par lielām dabas parādībām, kas notiek citos pasaules reģionos un it kā mūs nemaz neskar – zemestrīces, viesuļvētras, vulkāna izvirdumi. Tomēr krīzes situācijas un glābēju darbs ir tieši attiecināms arī uz Latviju un visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Ik gadu piedzīvojam vētras, sniegputeņus, plūdus un ugunsgrēkus, kuros cilvēki ar invaliditāti ir īpaši neaizsargāti un nereti zaudē dzīvību. Viens no iemesliem ir ne tikai ierobežotās funkcionālās spējas un dienestu modernizētu aprīkojumu nepieciešamība, bet arī pašu cilvēku un līdzcilvēku zināšanu trūkums, kā pareizi sevi un savu slimo tuvinieku glābt šādās situācijās. Piemēram, kā rīkoties, ja noticis nelaimes gadījumus vai mājā izcēlies ugunsgrēks," pauda U.Augulis.

Tāpēc vienlaikus ir būtiski informēt cilvēkus ar invaliditāti par rīcību krīzes situācijās, kad ir jāsargā sava veselība vai jāglābj dzīvība. Ņemot vērā, ka Labklājības ministrijai (LM) ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, turpmākajā sadarbībā pēc iespējas vairāk tiks izplatīta šī būtiskā informācija.

Tāpat labklājības ministrs uzsvēra, ka glābšanas dienestiem savā darbā ir svarīgi pievērst nopietnu uzmanību cilvēku ar invaliditāti vajadzībām. Tā ir nepieciešamība nodrošināt atbilstošu glābšanas aprīkojumu, kā arī specifiskās zināšanas par cilvēku ar ierobežotām fiziskām spējām glābšanu.

"Arī Labklājības ministrija ar Eiropas Komisijas atbalstu maijā rīkos augsta līmeņa tikšanos par invaliditātes jautājumiem. Piedalīties pasākumā aicināšu arī ministrus un ekspertus no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Uzskatu, ka Latvijas prezidentūras laikā invaliditātes politikai jāpievērš lielāka uzmanība, lai dotu jaunu impulsu centieniem stiprināt Eiropas Savienības apņemšanos risināt cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jautājumus," pārliecināts ministrs.

Tāpēc pusgada laikā dažādās diskusijās LM pievērsīsies tādiem jautājumiem kā cilvēkiem ar invaliditāti nodarbinātības iespējas un bērnu ar invaliditāti tiesības. Īpaši pasākumos tiks uzsvērta iekļaujošas izglītības jautājumi, kas ir ceļš uz nodarbinātību un patstāvību. Līdz ar to papildus minētajam augsta līmeņa pasākumam LM sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām rīkos arī ekspertu līmeņa konferenci par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un sociālās aprūpes politikas attīstību Eiropā.

Šajā divu dienu civilās aizsardzības darba seminārā “Personu ar invaliditāti vajadzības katastrofu pārvaldīšanas ciklā” seminārā notiek debates par sekmīgākajiem risinājumiem, kā nodrošināt neatkarīgu dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti.

Tajā piedalās visu Eiropas Savienības Civilās Aizsardzības Mehānisma dalībvalstu, Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta pārstāvji, Padomes Ģenerālsekretariāts, Apvienoto Nāciju Organizācijas katastrofu riska mazināšanas biroja (UNISDR) pārstāvji, Eiropas personu ar invaliditāti foruma pārstāvji, Latvijas nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī starptautiskie eksperti no Latīņamerikas, Ziemeļamerikas, Āzijas un Eiropas. Tajā piedalās arī LNS prezidents Edgars Vorslovs.

 

Informāciju no internetā pieejamiem materiāliem sagatavoja: LNS Informācijas centrs
Foto no Edgara Vorslova personiskā arhīva

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas