Search form

31.08.2015

Drukāt

Iznākusi 5. materiālu kopa „Draudzīga vide”

Photo

Neapšaubāmi, ka draudzīga vide cilvēkam ir tāda , kas nav piesārņota ar atkritumiem, it īpaši – ar bīstamiem, kas apdraud ne tikai veselību, bet pat dzīvību.


Lūk, par šādiem atkritumiem, kas radīti pašu cilvēku saimnieciskās un sadzīves darbības rezultātā, ir runa šajā materiālu kopā: kādi tie ir, kā rodas, kādas indīgas vielas satur un ko darīt, lai novērstu vai vismaz mazinātu to kaitīgo ietekmi dabā un cilvēku dzīvē.

Ikdienā daudz par to visu nedomājam, piemēram, par to, kur un kā izmetam/ likvidējam iegādāto patērēto preču iesaiņojumu, kur liekam vecos medikamentus nolietotos elektriskos un elektroniskos sadzīves priekšmetus, piemēram, ierīces un to detaļas (izdegušās spuldzītes, baterijas, fotofilmiņas, datortehniku, sadzīves tehniku, televizorus utt.).

Ļoti svarīgi, lai ikviens atbildīgi rīkotos arī savās darbavietās. Vismaz pasekotu uzņēmuma rīcībai ražošanas organizēšanā: kur tad paliek netīrie notekūdeņi, skābes un sārmi, krāsvielas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi, eļļas utt., kas tiek lietoti ražošanas procesā. Ja tie netiek pareizi utilizēti, tad pie mums tie atgriezīsies otrreiz caur gaisu, ko elpojam, caur ūdeni, ko dzeram, caur zemi, kurā kultivējam augus pārtikai, caur jūras un okeāna veltēm, kuras patērējam pārtikā utt.

Tā tiek pavērts ceļš toksisko vielu postošai iedarbībai uz mūsu organismu,  uzkrājoties kaulos, aknās, nierēs, ietekmējot daudzu orgānu darbību, rosinot alerģiju, vēža šūnu aktivizēšanos, izjaucot organisma bioloģisko līdzsvaru, radot nervu sistēmas traucējumus, – šo uzskaitījumu var vēl turpināt…

Šis faktiski ir jautājums par mūsu – cilvēku izdzīvošanu tajā vidē, ko paši ap sevi radām. Tāpēc ir ļoti svarīgi zināt šos piesārņojuma veidus un ceļus, lai tos savas saprašanas un savu iespēju robežās aizšķērsotu katrs pats ar savu uzvedību un rīcību savā iespējamā atbildības zonā .

Materiālu kopu lasot, uzzināsiet arī par atkritumu šķirošanas iespējām un vietām, kur var nodot, piemēram, lielgabarīta priekšmetus, būvgružus, medikamentus utt. Dotas norādes, kur var atrast speciāli ierīkotus atkritumu konteinerus, savākšanas laukumus un punktus.

Nav ko gaidīt uz citiem, jāsāk ar sevi, jo katrs ikdienā aiz sevis vai nu atstāj, vai arī savāc radušos atkritumus. Domājiet un rīkojieties zaļi – mūsu skaistā Latvijas zeme to ir pelnījusi.

Materiālu kopu „Draudzīga vide” nr.5 varat lasīt šeit.

Nākamā materiālu kopa  būs veltīta tēmai –  „Gaiss, ko elpojam” .  Ja ir priekšlikumi,  jautājumi vai ierosinājumi, sūtiet tos uz redakcijas epastu: [email protected]

 

Ilze Kopmane

 

MATERIĀLS TAPIS AR LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA FINANSIĀLU ATBALSTU

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds – 2939 EUR (70 %) un
līdzfinansē Latvijas Nedzirdīgo savienība – 1242.40 EUR (30 %).


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas