Search form

21.12.2015

Drukāt

Mūsu devums un guvums – 2015 (video, foto)

Jau atkal vēl viens gads ierakstījis daudzus labus, pat izcilus notikumus LNS vēsturē. Lai uz tiem atskatītos un pateiktu paldies darba darītājiem, LNS vadība 19. decembrī pulcināja savu saimi gada noslēguma pasākumā kultūras centrā “Rītausma”.


Svinīgā saieta iesākumā

To ievadīja LNS prezidenta Edgara Vorslova un viceprezidentes Sandras Gerenovskas uzrunas svētku dalībniekiem, kam sekoja Rītausmas  pašdarbnieku uzvedums (Alda Ādamsona režija) –  mistērija par labo un ļauno spēku cīņu ceļā uz Gaismu, kuras priekšā atkāpjas tumsa. Iestudējumu efektīgi papildināja viss skatuves noformējums (Guna Priede) un veiksmīgi izvēlētās videoprojekcijas (Dāvids Viba).

Pēc tam zālē klātesošiem bija iespēja vēlreiz atsaukt sev atmiņā 2015. gadā paveiktos darbus, noskatoties Informācijas nodaļas sagatavoto prezentāciju – Hroniku 2015.

Atzinība, pateicība, godināšana

Tik daudz izcilu notikumu un godinātu cilvēku kā vēl nekad! Tā varētu raksturot tālāko notikumu secību. Šeit to uzskaitījums visu izvēlēto nomināciju ietvaros!

Par izcilāko Gada pasākumu atzīts Rīgas biedrības (priekšsēdētāja Māra Lasmane) rīkotā Slavenību balle 2014./2015. gadmijā. Tajā lieli nopelni  Inesei Immurei.

 Uz šo nomināciju pretendēja un LNS valdes Pateicības rakstu saņēma arī Jauniešu filmu festivāla radošā komanda (organizators Kristaps Legzdiņš).

Vēl viens ievērojams notikums ar vēsturisku nozīmi – Eiropas Nedzirdīgo savienības Ģenerālā asambleja un seminārs nodarbinātības jautājumos Rīgā, par kura uzņemšanu gādāja LNS radošā komanda. Prezidenta pateicību saņēma: Aija Sannikova, Ilze Roķe, Karīna Pavlova, Sandra Gerenovska, Inese Immure, Ivars Kalniņš, Māra Lasmane, Varis Strazdiņš, Ainārs Osmanis un Informācijas nodaļa.

Gada notikumu klāstu bagātinājušas arī LNS biedrības. Šoreiz par gada labāko LNS biedrību atzīta Smiltenes biedrība (priekšsēdētāja Anita Ceple).

LNS Gada darbinieks

Grūti bijis izvēlēties! Šajā nominācijā priekšroka šoreiz dota neredzamā ikdienas darba darītājai, kas it kā klusi, nemanāmi, bet neatlaidīgi un rūpīgi darījusi savu darbu. Tā ir Iepirkumu un projektu nodaļas darbiniece Karīna Pavlova.

Ir vēl arī citi LNS darbinieki, kas saņēma LNS prezidenta Pateicības rakstu: Juris Grundulis par nozīmīgu ieguldījumu LNS vizuālās informācijas sagatavošanā, Māra Niklasone par godprātīgu darba pienākumu izpildi Rīgas MRU un SIA “LNS Nekustami īpašumi”, Igors Čaika  par aktīvo darbu Daugavpils nekustamo īpašumu apsaimniekošanā.

Ar LNS valdes Atzinības rakstu apbalvota Ilze Kopmane par nozīmīgu ieguldījumu LNS avīzes "Kopsolī" saglabāšanā un LNS tēla veidošanā.

LNS brīvprātīgais 2015

“Mums viņu ir ļoti daudz,” atzina LNS vadība. Viņu katra devumu savā reizē un vietā pat grūti  izvērtēt. Šogad šo goda nosaukumu izpelnījusies Jadviga Bočkāne, kura sapulcinājusi uz tikšanos LNS darba veterānus un ir arī autore grāmatai par MRU vēsturi.

Pateicības un Atzinības rakstus vēl saņēma:

Andrejs Cīrulis par ilggadīgu brīvprātīgo darbu, vadot Smiltenes reģionālās biedrības Jaunpiebalgas grupu, un nozīmīgu ieguldījumu nedzirdīgo kopienas attīstībā;

Mārīte Jegorova par ilggadējo brīvprātīgo darbu LNS Valmieras reģionālajā biedrībā un nozīmīgu ieguldījumu nedzirdīgo kopienas attīstībā;

Ervīna Zigrīda Žukauska par ilggadējo brīvprātīgo darbu, nodrošinot LNS pasākumu norisi;

Guna Priede par ilggadīgu brīvprātīgo darbu, nodrošinot LNS pasākumu vizuālo noformējumu;

Guļiko Kandelaki par brīvprātīgo darbu,  vadot LNS Rīgas reģionālās biedrības Jūrmalas grupu, un ieguldījumu nedzirdīgo kopienas attīstībā;

Nadežda Jefremova par ilggadīgu brīvprātīgo darbu, atbalstot LNS Valmieras reģionālo biedrību;

Raitis Rūrāns par brīvprātīgā darba ieguldījumu Pļaviņu reģionālās biedrības darba nodrošināšanā;

Andrey Bogdanov par nozīmīgu brīvprātīgo darbu nedzirdīgo kopienas Latgalē veselīga dzīvesveida veicināšanā.

LNS Gada mākslinieks

Mūsu vidē daudz izcilu kultūras cilvēku. Šogad  Gada mākslinieka nosaukumu nopelnījusi Madara Indriksone (sekmīgi piedaloties filmu festivālā, iestudējumā “Turaidas Roze”, citos uzvedumos).

Par mūža ieguldījumu apbalvoti  Janīna Lukina un Česlavs Slavinskis.

Beidzot – Galvenais cilvēks

LNS Gada cilvēka - 2015 godā tika celts LNS biedrs, kurš aktīvi un nenogurstoši strādājis dažādās Latvijas vietās un viņa darba augļus laiku palaikam bauda visa nedzirdīgo kopiena – gan jaunie, gan vecākie biedri, dažādas paaudzes Latvijas reģionos. Arī šajā pasākumā, starp citu.  Uzminējāt – kurš? Aldis Ādamsons! Viņa moto: “Es daru to darbu, ko mīlu, un es atdodu cilvēkiem to, ko viņi dod man.”

Katras nominācijas laureātus sveica LNS amatiermākslas kolektīvs “Rītausma” ar vizuāli krāšņiem un rūpīgi iestudētiem numuriem (Dzintras Kukšas režijā). Ne velti arī šim kolektīvam tika izteikta LNS prezidenta pateicība. To saņēma arī Brigita Lazda par nozīmīgu veikumu nedzirdīgo kultūras attīstībā un ieguldījumu vienlīdzīgu iespēju veicināšanā.

Arī sportā – nominācijas

Par Gada sportistu kārtējo reizi atzīts Māris Grēniņš. Iecienītākais sporta veids – boulings un, dabiski, labākais ir tieši sporta klubs “Nedzirdīgo boulings”.

Detaļas par šo notikumu (interviju ar Gada cilvēku, vērtējumus, sarunas, pasākuma neoficiālo daļu un  arī LNSF nominācijas pasākuma norisi utt.) lasiet nākamajā “Kopsolī”.

Uz tikšanos Jaunajā gadā!

Vairāk foto šeit.

 

Teksts: Ilze Kopmane
Foto: Anita Grahoļska un Juris Grundulis

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas