Search form

03.10.2018

Drukāt

Kas notika Nedzirdīgo nedēļā (foto)


Nedzirdīgo nedēļa sākās ar Atvērto durvju dienu visās LNS biedrībās.

Rīgā LNS Rehabilitācijas centra Zīmju valodas attīstības nodaļā viesojās skolēni no Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem. Viņi parādīja pasaku stāstījumus zīmju valodā.

Rēzeknes biedrībā viesojās jaunieši no Rēzeknes Valsts poļu ğimnāzijas un Rēzeknes Tehnoloğiju akadēmijas.

Vairāk foto šeit.

26. septembrī Rītausmā LNS viceprezidente Brigita Lazda informēja par Nedzirdīgo nedēļas notikumiem, Aldis Ādamsons dalījās savos iespaidos par Amerikas ceļojumu, bet politologs Juris Rozenvalds stāstīja par vēlēšanām: kāpēc jāpiedalās, kā izvēlēties, par kuru partiju balsot utt.

Video var noskatīties šeit: https://www.facebook.com/lns.lv/videos/340372010041008/. Vairāk foto šeit.

27. septembrī aptiekā Stomatoloģijas institūtā Rīgā, Dzirciema ielā 20 tika atklāts jauns pakalpojums nedzirdīgajiem – iespēja sazināties ar aptiekas darbiniekiem caur e-tulku.

Par to plašāk lasiet LNS mājaslapā Jaunumos Ineses Immures rakstā “Turpmāk aptiekā ar e-tulku”.

LNS mītnē bija tikšanās ar aplikācijas SASAP izstrādātājiem. Tā radīta nedzirdīgo ērtākai komunikācijai ar ārkārtas dienestiem. Aplikācija būs gatava lietošanai apmēram pēc mēneša laikā. Diskusijā atklājās, ka SASAP var lietot tikai, piemēram, ar Android jaunāko versiju, sākot no piektās, bet ļoti daudziem ir 4. versija un viņiem jaunā aplikācija šobrīd nav pieejama. Tika solīts, ka aplikācija būs piemērota arī Android 4. versijai. Video var noskatīties šeit: https://www.facebook.com/lns.lv/videos/2202085940059671/. Vairāk foto šeit.

Pēcpusdienā bija tikšanās ar LNS valdes locekli Aināru Osmani. Viņš dalījās savā pieredzē, kā nedzirdīgs cilvēks viens pats, bez tulka pavadības var ceļot pa pasauli. Video var noskatīties šeit: https://www.facebook.com/lns.lv/videos/312060312913882/ .

 

28. septembrī vienlaikus risinājās 2 diskusijas: Rehabilitācijas centrā psiholoģe Sandra Freimane vadīja pārrunu par nedzirdīgo bērnu attīstību, izglītību un nākotni, bet Rītausmā projekta “LNS darbības stiprināšana - 2018” ietvaros LNS viceprezidente Inese Immure rosināja debatēt par zīmju valodas lomu izglītības procesā.

Šajā diskusijā piedalījās LNS vadība, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" vadītāja Ilona Vindava, Rīgas Internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem direktore Kristiāna Pauniņa, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra direktore Iveta Kļaviņa un šīs skolas speciālās izglītības skolotāja/izglītības metodiķe Uldze Strazdiņa, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa, Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Ineta Pikše, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta praktikante Silvija Reinberga, Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas vadītāja Mudīte Reigase, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece Baiba Bašķere, Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja juridiskā padomniece Anete Ilves, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes galvenais speciālists Edgars Kainaizis un Izglītības, kultūras un sporta departamenta galvenā speciāliste-eksperte Ludmila Margeviča, Baltijas Bērnu fonda projektu vadītāja/ surdotulce Laura Zeltiņa, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta vecākais referents Dāvis Zalāns.

Diskusija bija ļoti vērtīga, ministriju pārstāvji atzina, ka daudz ko no šeit uzzinātā vispār nebija zinājuši.

Tajā pašā dienā pl. 18 notika cita LNS projekta “Vēsturiskais ceļš uz simtgadi” prezentācija. Visi projekta dalībnieki saņēma rozi un Pateicības rakstus.

Pateicības raksti tika pasniegti: Elfai Zariņai, Mārai Lasmanei, Jurim Elbrotam, Agitai Intsonei, Armandam Hildebrantam, Olgai Anufrijevai – Fjodorovai, Harijam Rencim, Varim Salmiņam, Jurim Grundulim, Kristīnei Kristai Magonei, Edgaram Celmiņam, Raitim Ozolam, Aināram Osmanim, Ivetai Krazei, Aldim Ādamsonam, Uldim Ozolam, Andrim Bergmanim, Regīnai Rizikai, Gundegai Paņko, Dārtai Elizabetei Zariņai, Sergejam Lasmanim, Līgai Bauerei, Sanitai Gabrānei, Valdim Voitkevičam, Līgai Pauniņai, Vitoldam Volontam, Sandrai Gerenovskai, Dacei Lācei, Elvim Jēkabsonam, Ivaram Kalniņam, Kristapam Legzdiņam, Elvīrai Čaikai, Artim Ozolam, Kristai Blīgznai, Ilonai Liniņai, Jolantai Znotiņai, Paulim Kalniņam, Skaidrītei Baurei, Ilzei Kopmanei, Kristapam Pildiņam, Anetei Arājai, Rotai Gulbei, Inesei Immurei, Brigitai Lazdai, Aijai Sannikovai, Ilzei Roķei, Karīnai Pavlovai.

Vairāk foto šeit.

Sestdien, 29. septembrī notika Nedzirdīgo nedēļas galvenais pasākums – Nedzirdīgo dienas svinēšana Rītausmā. Tas sākās ar Zigmāra Ungura prezentāciju par nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas pamatnostādnēm. Biedrības savukārt demonstrēja savas prezentācijas par pilsonisko sabiedrību un radikālismu.

Sekoja svētku koncerts, kurā uzstājās pārstāvji no visām biedrībām un vairākām skolām. Par veiksmīgu līdzšinējo sadarbību un atbalstu Latvijas nedzirdīgo kopienas kultūras attīstībā LNS prezidente Sandra Gerenovska pasniedza LNS Pateicības rakstu Rīgas internātvidusskolai bērniem ar dzirdes traucējumiem; Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolai; Rīgas pirmsskolas izglītības iestādei „Dzintariņš”; Daugavpils logopēdiskajai internātpamatskolai – attīstības centram; Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centram; Dienas centram “Rītausma”; LNS Jauniešu centram.

Savukārt par ilggadēju ieguldījumu Latvijas Nedzirdīgo kopienas kultūras attīstībā LNS Prezidenta pateicība tika pasniegta Olgai Anufrijevai - Fjodorovai.

Pēc koncerta Inese Immure novadīja konkursu ar ļoti interesantiem jautājumiem, kurus bija sagatavojuši Dāvis un Ieva Immuri. Pavisam bija 6 kārtas, uzvarēja komanda “Latgale”, kuras sastāvā: Dzintra Intsone, Agita Intsone, Inita Puhovska, Marija Priedīte, Dzintra Jansone, Tamāra Saveika. Otrajā vietā komanda “Vēju pilsēta, trešajā “Latgales sirds”.

Nedzirdīgo diena noslēdzās ar saviesīgu groziņu vakaru.

Vairāk foto šeit.

Visu Nedzirdīgo nedēļu Rītausmā apmeklētājiem bija atvērts LNS muzejs, kur varēja aplūkot izstādi par Nedzirdīgo dienas vēsturi, bet foajē varēja apskatīt dienas centra “Rītausma” un nedzirdīgo mākslinieku kopas “Cerība” darbu izstādi.

Cerības izstādē bija iekļauti darbi, kas tapuši šovasar 20. – 22. jūlija vasaras plenērā Rojā. Galvenā – jūras tematika. Izstādē piedalījās Viktors Baikovs, Santa, Rūdolfs un Roberts Kesenfeldi, Agnese un Zenta Kišunes, Dāvis Martinsons, Ieva Vilciņa, Emīlija Balode.

 

Zigmārs Ungurs
Foto: Valdis Krauklis un Juris Grundulis
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas