Search form

22.02.2010

Drukāt

Nedzirdīgo izglītības kongress: Vankūvera 2010 – iezīmēs jaunu virzienu


   Nedzirdīgo izglītības kongress: Vankūvera 2010 – iezīmēs jaunu virzienu   
 
 
 
Pašlaik visas pasaules iedzīvotāju uzmanības centrā ir Kanādas pilsēta Vankūvera, Ziemas Olimpisko spēļu galvaspilsēta, kas uzņem izcilākos ziemas sporta veidu pārstāvjus no 90 valstīm, bet vasarā tur notiks cits nozīmīgs pasākums – starptautiskais Nedzirdīgo izglītības kongress.
 
 Pirms 130 gadiem starptautiskā Kurlmēmo izglītības kongresā Milānā (1880) sapulcējušies 164 delegāti pēc diskusijas par nedzirdīgo izglītības problēmām nolēma noraidīt zīmju valodas izmantošanu nedzirdīgo skolās,  par vienīgo pareizo apmācības metodi  pasludinot skaņu valodu un artikulāciju. Toreiz tikai daži delegāti atļāvās iebilst pret to.
Laika gaitā šis lēmums izrādījās kļūdains, jo atstāja  ļoti negatīvu ilgstošu ietekmi uz nedzirdīgo izglītības sistēmu. Tā iespaidā daudzās valstīs notika nedzirdīgo skolotāju un administrācijas darbinieku izstumšana no skolām, turklāt pat no tām, kuras  dibinājuši paši nedzirdīgie.
Gadiem ilgas neatlaidīgas cīņas rezultātā daudzi nedzirdīgie skolotāji un izglītības organizatori ir atgriezušies skolās un atjaunojuši savi ietekmi nedzirdīgo bērnu mācību iestādēs. Pateicoties viņiem,  sasniegts būtisks progress, lai atjaunotu zīmju valodu kā nedzirdīgo bērnu izglītības valodu un viņu tiesības brīvi to lietot izglītības procesā. Tomēr vēl joprojām daudzviet pasaulē zīmju valodas pielietošana sastopas ar šķēršļiem un nav iespējams to  brīvi izmantot.
 
Nedzirdīgo bērnu izglītības sistēmā un plašas sabiedrības apziņā  nostiprinājušies aizspriedumi pret to, ka nedzirdīgie cilvēki lieto zīmju valodu. Joprojām tiek minēti senie un novecojušie Milānas kongresa lēmumi. Pamatojoties uz tiem, joprojām tiek  uzskatīts, ka zīmju valodas lietotāji ir invalīdi, kam  nepieciešama īpaša palīdzība.
 
2010. gada jūlijā Vankūverā notiks starptautiskais Nedzirdīgo izglītības kongress (SNIK). Šādi kongresi tiek organizēti ik pēc pieciem gadiem, lai dalītos jaunākajos atklājumos un idejās  nedzirdīgo cilvēku izglītības jomā. Kongresam nav lēmējtiesību – tas vienkārši ir forums, kurā satiekas pedagoģijas zinātņu speciālisti un izglītības darbinieki, lai apmainītos ar informāciju un dalītos pieredzē.
Veins Sinklērs, Kanādas provinces Britu Kolumbijas Nedzirdīgo komūnas loceklis,  vērsās  savā komūnā ar ideju, ka beidzot jāpanāk Milānas kongresa lēmumu postošās ietekmes novēršana nedzirdīgo izglītībā visā pasaulē. Veins kopā ar vēl četriem  nedzirdīgo kopienas locekļiem uzrakstīja vēstuli ar lūgumu tikties ar  Kongresa – 2010  Rīcības komiteju, lai  izteiktu  šo savu viedokli un panāktu tā iekļaušanu  kongresa dienaskārtībā. Komiteja bija atsaucīga, un sarunā tika iesaistīti vēl 3 komūnas cilvēki.
 
Kongresa Rīcības komitejas mērķis ir noteikt jaunu virzienu nedzirdīgo izglītības organizēšanā,  noraidot  Milānas kongresa lēmumus un  atzīstot to kaitīgo iespaidu uz nedzirdīgajiem visā pasaulē. Paredzēts atbalstīt ANO Konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām;  PNF 2007. gada rezolūcijas;  aktivizēt pedagogus un zinātniekus, kas iestājas par nedzirdīgo cilvēku vienlīdzīgu līdzdalību valstu politiskajā un sabiedriskajā dzīvē visā pasaulē.
 
Šādam lēmumam ir nepieciešams starptautisks atbalsts, tāpēc iniciatīvas grupa uztur ciešus sakarus ar Kanādas Nedzirdīgo asociāciju un Pasaules nedzirdīgo federāciju, lai varētu apmainīties ar informāciju un lūgt padomus par iespējami labākiem risinājumiem nedzirdīgo iekļaušanai valstu sabiedriskajā un politiskajā dzīvē. Progress, ko sasnieguši nedzirdīgie daudzās valstīs, apliecina viņu iespējas un daudzus sekmīgas un  pilnvērtīgas līdzdalības un sadarbības piemērus. Tomēr joprojām ir vēl arī daudz valstisku un juridisku ierobežojumu, kad nedzirdīgie pilsoņi ir nenovērtēti un atstumti.
 
Kā nedzirdīgie var atbalstīt šo iniciatīvu? Rakstiet atbalsta vēstules vai e-pastus minētajos jautājumos Vankūvera – 2010 orgkomitejai!
 
Tiek gaidītas vēstules no atsevišķiem cilvēkiem un nedzirdīgo apvienībām. Vēstules var rakstīt arī  citas valstiskas un nevalstiskas organizācijas: nacionālās, reģionālās un vietējās biedrības, nacionālās, reģionālās un vietējās skolotāju un izglītības darbinieku apvienības, universitāšu zinātnieki un pētnieki, valstu valdības un vietējās pašvaldības.
 
Jo vairāk vēstuļu, jo lielāka būs ietekme uz 2010. gada kongresa rīcības komiteju.
 
Adrese:
Dr. Claire Anderson, Conference Chair
21st International Congress on Education of the Deaf
Suite 101 – 1444 Alberni Street,
Vancouver, British Columbia V6G 2Z7
 
Pēc interneta materiāliem sagatavojis: Pēteris Vilisters
22.02.2010


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas