Search form

03.05.2021

Drukāt

No 1. maija jauni Ministru kabineta noteikumi sociālās rehabilitācijas, surdotulka un surdotehnikas saņemšanai

No 2021. gada 1. maija stājas spēkā jauni 2021. gada 20. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.250 “Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”, kas aizvietos līdzšinējos 2009. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumus Nr. 1472.

Jaunajos Ministru kabineta noteikumos precizētas pakalpojumu saņemšanas nianses, kas bija sakrājušās 10 gadu laikā. Būtiskākās izmaiņas salīdzinot ar līdzšinējo kārtību:

Surdotehniskie palīglīdzekļi

1) Subjektīvas interpretācijas novēršanai, noteikts dzirdes zuduma kritērijs, personām, kuras pretendē uz valsts apmaksātiem tehniskajiem palīglīdzekļiem (turpmāk – TPL):

   a) vājdzirdīgām personām, sākot ar vājdzirdības 3. pakāpi – dzirdes zudums runas zonas frekvenču (500; 1000; 2000 Hz) zemākajā punktā vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī) un nedzirdīgām personām;

   b) vājdzirdīgam bērnam, ja tam noteikta vājdzirdība vismaz 1. pakāpē – dzirdes zudums runas zonas frekvenču (500; 1000; 2000 Hz) zemākajā punktā vismaz 15 dB labāk dzirdošajā ausī; 

2) Ministru noteikumu pielikumā iekļauts jauns TPL - vides avārijas signalizācijas ierīce, kas paredzēta signalizēšanai personām ar dzirdes traucējumiem par dažādiem vides apdraudējumiem – ugunsgrēks, gāzes noplūde un tamlīdzīgi, kā arī precizēti atsevišķu TPL nosaukumi;

3) Ietverti nosacījumi atsevišķu TPL saņemšanai – personām no 7 gadu vecuma, personām, kurām TPL nepieciešams izglītības iegūšanai vai darbam, u.c.;
4) Ietverts regulējums gadījumiem, kad personai ir tiesības saņemt TPL steidzamības gadījumā;

5) Ietverts regulējums, kad persona var atkārtoti pieteikties uz TPL;

6) Noteikts iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš – atzinumam tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai – 6 mēneši, darba devēja izziņai – 1 mēnesis;

7) Personu administratīvā sloga samazināšanai:

   a) noteikts, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) izsniegtajā informācijā par invaliditātes noteikšanu ir norādīts, ka personai ir dzirdes funkcionēšanas traucējumi, tad atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai varēs neiesniegt;

   b) paredzēts, ja persona atkārtoti pieprasa jau saņemto surdotehnisko palīglīdzekli, tad atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai un audiogrammu varēs neiesniegt, iesniegumam pievienojot atbilstošos dokumentus, ja vēlas tehnisko palīglīdzekli saņemt steidzamības kārtā.

   c) noteikts, ka informāciju par personas statusa atbilstību noteiktajiem kritērijiem un pārstāvības tiesību datus LNS saņems no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Personu administratīvā sloga samazināšanai noteikts, ka pieprasot pakalpojumus, personai vairs nevajadzēs iesniegt invaliditātes lēmuma kopiju, ja tajā ir norādīts, ka ir dzirdes invaliditāte, vai ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinumu, kas apliecina, ka ir dzirdes traucējumi, bet informāciju par personas dzirdes invaliditāti LNS iegūs no VDEĀVK un tikai, ja Invaliditātes informatīvajā sistēmā nebūs datu par personas funkcionēšanas traucējuma veidu (nav ievadīts lēmums par invaliditātes noteikšanu) un VDEĀVK rīcībā nebūs informācijas par personu:

  •  LNS pieprasīs iesniegt otolaringologa vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta atzinumu, ka personas dzirdes traucējumi atbilst vismaz trešajai pakāpei – dzirdes zudums runas zonas frekvenču zemākajā punktā ir vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī.
Surdotulka pakalpojumi

Personu administratīvā sloga samazināšanai noteikts, ka pieprasot pakalpojumus, personai vairs nevajadzēs iesniegt invaliditātes lēmuma kopiju, ja tajā ir norādīts, ka ir dzirdes invaliditāte, vai ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinumu, kas apliecina, ka ir dzirdes traucējumi, bet informāciju par personas dzirdes invaliditāti LNS iegūs no VDEĀVK un tikai, ja Invaliditātes informatīvajā sistēmā nebūs datu par personas funkcionēšanas traucējuma veidu (nav ievadīts lēmums par invaliditātes noteikšanu) un VDEĀVK rīcībā nebūs informācijas par personu:

  • LNS pieprasīs iesniegt otolaringologa vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta atzinumu, ka personas dzirdes traucējumi atbilst vismaz trešajai pakāpei – dzirdes zudums runas zonas frekvenču zemākajā punktā ir vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī.
Pakalpojumu saņemšanas procesā noteikts, ka minimālais surdotulka pakalpojuma ilgums saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām vienā reizē ir viena stunda tulkošanai izbraukumos (ceļā pavadītais laiks tiek uzskatīts par pakalpojuma sniegšanas laiku arī gadījumā, ja persona, nebrīdinot surdotulku, nav ieradusies saņemt surdotulka pakalpojumu) un surdotulka pakalpojumu vienlaikus varēs nodrošināt divi tulki:

   a) ja tulkošanas ilgums pārsniegs divas stundas;

   b) ja tas tiks nodrošināts personai ar multifunkcionāliem traucējumiem.

Plašāku informāciju par valsts apmaksātajiem pakalpojumiem un tehniskajiem palīglīdzekļiem personām ar dzirdes traucējumiem var iegūt LNS mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi”.

Edgars Vorslovs, 
Valsts deleģēto sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājs 

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas