Search form

29.04.2010

Drukāt

LNS sociālās rehabilitācijas jauno ēku būvniecības procesa virzība Rīgā un Liepājā

Photo

LNS projekta ,,LNS-otrās mājas 2’’ ietvaros 2010.gada aprīlī Liepājas jaunbūves – LNS sociālās rehabilitācijas centra tehniskais projekts ir saskaņots visās atbildīgās iestādēs un apstiprināts pilsētas būvvaldē.


Kā informē ESF projekta „LNS – otrās mājas 2” vadītāja Aija Sannikova, darbs projektā virzās saskaņā ar plānoto grafiku un 1.jūnijā sākas tā otrais posms- būvniecības un būvuzraudzības pakalpojumu iepirkums , kas ilgs līdz šī gada septembrim.

Pašreiz ir uzsākts iepirkums iepirkuma komisijas locekļu pakalpojumiem, jo būvniecības un būvuzraudzības iepirkums jāorganizē pēc Publisko Iepirkumu likuma un komisijā jābūt šajā jomā kompetentiem speciālistiem.

Otrkārt,  esam saņēmuši visus apstiprinātā būvprojekta sējumus un sagatavojuši darbu pieņemšanas – nodošanas aktu starp LNS un SIA Projektēšanas birojs Austrumi ar nepieciešamajiem pielikumiem un skaidrojumiem par veiktajām izmaiņām sākotnējā projekta variantā.

Svarīgākā atkāpe no sākotnējā ir tā, ka  Liepājā divu stāvu ēkas vietā tiks uzcelta trīs stāvu ēka.

Rīgā
 būvprojekts gan vēl atrodas pilsētas būvvaldes izvērtēšanā, cerams, ka  gala lēmums par to  būs pozitīvs, jo projekts jau izgājis inženiertehnisko izvērtējumu un atzīts par atbilstošu. Tagad jāsaņem atzinums par arhitektūras daļu un ģenerālo plānu.  Plānojam, ka maijā projekts tiks apstiprināts.

Pēc celtniecības darbu iepirkuma, kas varētu noslēgties augusta beigās vai septembrī, tiks saņemta būvatļauja un varēs sākt praktiskos būvniecības darbus. Līdz 2010.gada ziemas sezonai jāsagatavo būvlaukumi , jāieliek ēku pamati un jāiesāk ēkas celtniecība – jāuzceļ arī ēku karkasi. Tātad būs jau iespējams vērot jauno ēku aprises ne tikai uz papīra kā līdz šim, bet ieraudzīt tās arī ieplānotajās vietās dabā.

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas