Search form

26.11.2010

Drukāt

Tiesa atceļ aizliegumu nedzirdīgajiem būt par zvērinātajiem

Photo

Īrijas Augstākā tiesa ir atcēlusi aizliegumu nedzirdīgajiem būt par zvērinātajiem tiesā. Nesen izskanējis spriedums, kurā pasludināts, ka nedzirdīgā sieviete Džoanna Klarka spēj pildīt zvērinātās pienākumus tiesā.


Pagājušā gada jūlijā tiesnesis atcēla Galvejas  grāfistes sekretariāta 2006. gada maija lēmumu, kurā divu bērnu māte tika atstādināta no zvērinātās pienākumiem, pamatojoties uz viņas nedzirdību.

Tiesnesis lēma:
nav tāda "absolūta" aizlieguma nedzirdīgajiem strādāt kā zvērinātajiem, tāpat  nav nolikuma vai pilnvaru, kas noteiktu vai atļautu apgabala grāfistes sekretariātam izlemt jautājumu par nedzirdīgo neatbilstību šī pienākuma izpildei.  

Pēc likuma nepiemērotība, neatbilstība vai nesagatavotība, lai veiktu šo pienākumu, jānosaka ar tiesas lēmumu. Valsts Konstitūcijā nav minēti aizliegumi, ka zvērinātajiem nedrīkstētu asistēt tulks, ja cilvēks ir smagi vājdzirdīgs. Šai personai tāpat būtu jāievēro konfidencialitātes noteikumi apspriedēs un diskusijās, kuras ir neatņemamas procesa sastāvdaļas.

Šo tiesvedības procesu atbalsta vairāki bezmaksas juridisko konsultāciju centri. Džoanna Klarka nav vienīgā, kura protestējusi pret  šo aizliegumu.

Tiesnesis aizliegumu lēmuma atcēlis, uzsverot, ka sekretariāts  pārsniedzis savas pilnvaras. Jebkurā gadījumā zvērinātās personas spēju veikt šos pienākumus ir jāizvērtē tiesnesim, kurš izskata lietu.

Džoannai Klarkai  piešķirta kompensācija.
  
Sagatavojusi: Laura Reisele

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas