Search form

19.09.2011

Drukāt

Atzīmējam Starptautisko nedzirdīgo nedēļu

Photo

Šogad Starptautiskā nedzirdīgo nedēļa notiek no 19. līdz 25. septembrim. Tās laikā nedzirdīgo apvienības visā pasaulē organizē dažādus pasākumus, gājienus, izskaidrojošas kampaņas un sanāksmes, lai pievērstu valsts varas un visu iedzīvotāju uzmanību nedzirdīgajiem cilvēkiem.


Ierosinājumu atzīmēt Pasaules nedzirdīgo dienu izteica Pasaules nedzirdīgo federācija 1958. gadā. Vēlāk šī diena tika „pagarināta” un  pārveidota par veselu nedēļu, kas noslēdzas ar Pasaules nedzirdīgo dienu, un tā ir katra gada pēdējā septembra svētdiena.

Pirmais Pasaules Nedzirdīgo federācijas (PNF) kongress notika 1951. gada septembrī, un tieši tāpēc PNF izvēlējās šo rudens mēnesi, lai atzīmētu Starptautisko nedzirdīgo nedēļu un dienu.

Starptautiskā nedzirdīgo nedēļa nav vienkārši svētki – tās mērķis ir pievērst politiķu, valsts amatpersonu un plašas sabiedrības uzmanību nedzirdīgo cilvēku sasniegumiem un arī nedzirdīgo kopienas vajadzībām. Nedēļas garumā nedzirdīgo organizācijas visā pasaulē veic daudzveidīgus pasākumus,  kuru laikā informē sabiedrību par savu darbību, kā arī izsaka prasības un ierosinājumus. Svētku nedēļa stiprina arī sadarbību starp nedzirdīgajiem un viņu atbalstītājiem.

Nedēļa tiek izmantota, lai visā pasaulē paplašinātu nedzirdīgo cilvēku tiesības.

PNF ir dibināta 1951. gada septembrī ar Itālijas Nedzirdīgo savienības atbalstu. Par pirmo PNF prezidentu ievēlēja profesoru Vitorio Ieralu, kurš tolaik bija arī Itālijas Nedzirdīgo savienības prezidents.

Mūsdienās Apvienoto Nāciju Organizācija ir atzinusi PNF par starptautisku nevalstisku organizāciju, kas pārstāv vairāk nekā 70 miljonus nedzirdīgo visā pasaulē. Aptuveni 80% no šiem cilvēkiem dzīvo jaunattīstības valstīs, kur vietējās valdības bieži vien ļoti nevērīgi izturas pret nedzirdīgo vajadzībām un tikai nelielam skaitam nedzirdīgo bērnu ir pieejama atbilstoša izglītība. 

PNF apvieno nedzirdīgo organizācijas 129 pasaules valstīs.

Pasaules Nedzirdīgo federācija novēl visiem interesantu un aizraujošu Starptautisko nedzirdīgo nedēļu!


Pēc PNF materiāliem sagatavoja: Pēteris Vilisters

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas