Search form

23.11.2011

Drukāt

Liepājnieki aicina: Piemini Latviju, lai kur tu būtu!

Photo

Liepājas biedrībā LNS projekta „Klusuma pasaule” ietvaros notika tematisks pasākums „ Mana Latvija”, kuplā skaitā pulcējot dalībniekus. Ienākot svētku norises telpā, visi saņēma Latvijas karoga piespraudi kā apliecinājumu par piederību Mātei – Latvijai.


Pasākums iesākās ar sveicienu Latvijai un visiem sanākušajiem :  „Latvija – tavā  dzimšanas dienā sakām tev  paldies par to, ka esi pacietīga , dāsna un lepna par mums ! Bet mums visiem vienmēr jāatceras: Latvija – tie esam mēs! Cik cienīsim cits citu, cik atbildīgi būsim, tik stipra un lepna būs Latvija.  Daudz laimes dzimšanas  dienā tev, mūsu Latvija !”


Pakavējoties vēsturē un ieskatoties  pašreizējā dzīvē, aicināju katru mūsu RB biedru atrast pa labai domai,  kas  rada labus darbus, jo, darot labus darbus, paši kļūstam labāki, stiprāki un gudrāki, tādi, lai mūsu Latvijai būtu ar ko lepoties. Aicināju  ikkatru latvieti:  lai kurā  zemeslodes daļā tu  nonāktu, piemini Latviju, jo zini - tev ir  tikai viena  dzimtene, tā, kur esi dzimis , kur dzīvojuši  tavi vecāki, tavi senči paaudžu  paaudzēs.

Visi dziedājām  Latvijas himnu  „ Dievs, svētī  Latviju”.  Pasākuma  turpinājumā dalījāmies domās par Latvijas šodienu un nākotni. Pēc tam devāmies uz pilsētas centru, lai kopā ar citiem liepājniekiem  noskatītos koncertu, turklāt  cienājoties ar karstu tēju no  Rimi. Noslēgumā svētku sajūtu vēl vairāk pavairoja krāšņs salūts. 
 

 
 
Teksts un foto: Gundega Paņko  

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas