Search form

29.11.2011

Drukāt

Valdība piešķir papildu finansējumu tehniskajiem palīglīdzekļiem

Photo

29. novembrī valdība nolēma papildus piešķirt 706 710 latu finansējuma , lai vidēji 6962 cilvēkiem šogad nodrošinātu iespēju saņemt tehniskos palīglīdzekļus saskaņā ar Labklājības ministrijas (LM) sagatavotā rīkojuma projekta „Par papildus finansējuma piešķiršanu ārkārtas situācijas valsts nodrošināto tehnisko palīglīdzekļu jomā novēršanai”.


Vidēji 2997 surdotehniskos palīglīdzekļus nodrošinās Latvijas Nedzirdīgo savienība, vidēji 2289 tehniskos palīglīdzekļus nodrošinās Valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””  un  vidēji 1676 tiflotehniskos palīglīdzekļus nodrošinās Latvijas Neredzīgo biedrība.

Lai to nodrošinātu, finansējums pārdalīts no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Valsts parāda vadība” uz LM budžeta apakšprogrammu „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” pasākumam „Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana”.

Jautājumu par papildu finansējumu tehnisko palīglīdzekļu pieejamības nodrošināšanai 2012. gadā un turpmākajos gados skatīs kārtējā gada valsts budžeta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

Pēc LM rīcībā esošās informācijas uz 2011. gada 1. septembri rindā uz tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu gaidīja 10 909 cilvēki (uz 2010. gada 1. septembri 9917 cilvēki), to skaitā 1311 cilvēki (12 % no kopējā rindā gaidošo cilvēku skaita), kuriem bija tiesības uz tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu steidzamības kārtā (cilvēki ar pirmreizējiem funkcionāliem traucējumiem – pēc operācijām, avārijām, hroniskām saslimšanām u.c., kā arī bērni).


Sagatavoja: Informācijas centrs


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas