Search form

05.11.2007

Drukāt

05.11.2007. Projekta noslēguma konferencē

     Ir beidzies ir viens no savdabīgākajiem projektiem LNS vēsturē – projekts par nedzirdīgo cilvēku apmācību uzņēmējdarbībā. Faktiski tiek sperts tikai pirmais solis šai jomā, p...
    
Ir beidzies ir viens no savdabīgākajiem projektiem LNS vēsturē – projekts par nedzirdīgo cilvēku apmācību uzņēmējdarbībā. Faktiski tiek sperts tikai pirmais solis šai jomā, projekta ietvaros nedzirdīgie saņēma tikai  pamatzināšanas dažādās uzņēmējdarbībai nepieciešamās jomās, kuras ir ļoti vēlams padziļināt.
Kultūras centrā „Rītausma” 31. decembrī un 1. novembrī risinājās projekta noslēguma konference-seminārs.
Konferences auditorija Dalībnieki iepazīstas ar projekta produktiem
Uz šo pasākumu tika aicināti visu LNS biedrību pārstāvji un dažādi projektā iesaistītie cilvēki. Pirmajā semināra darba dienā projekta vadītājs Arnolds Pavlins prezentēja projektu kopumā, īpaši uzsverot, ka LNS tas bija pirmais šāda veida projekts – nedzirdīgo apmācība biznesa jomās, jo parasti visi pārējie projekti virzīti uz sociāliem mērķiem, uz diskriminācijas novēršanu, integrāciju sabiedrībā, uz iekļaušanos darba tirgū kā darba ņēmējiem. Bet šai projektā pirmo reizi nedzirdīgie varēja apgūt biznesa pamatus, tātad notika viņu virzība uz iekļaušanos darba tirgū jau kā darba devējiem, nevis vairs kā darba ņēmējiem. Tas ir pilnīgi jauns piegājiens nedzirdīgo nodarbinātības problēmu risināšanai. Un – arī jaunas iespējas nedzirdīgo dzīves līmeņa celšanai.
Atsevišķās projekta aktivitātes prezentēja to vadītāji. Varis Strazdiņš, aktivitātes „Uzņēmējdarbības pamati” vadītājs, pastāstīja par viņa pārziņā esošo lektoru grupas darbu, par lekciju norisi un mērķauditoriju. Sākotnēji uz lekcijām pieteicās 19 dalībnieki, taču kursu līdz galam noklausījās un savus biznesa plānus uzrakstīja tikai 11 cilvēki. Tomēr tas ir vairāk nekā projektā plānotais skaits – 10.
Aktivitātes „Konsultatīvais atbalsts” vadītājs Zigmārs Ungurs prezentēja konsultantu grupas darbu. Pavisam bija paredzētas 294 konsultāciju stundas kopā visiem konsultantiem, kas arī tika izpildīts. Projektā sākotnēji plānoto konsultāciju saņēmēju skaits – 20, taču konsultācijas faktiski saņēma 45 cilvēki. Visvairāk konsultāciju sniedza psihologs Aivis Kārkliņš. Lielais pieprasījums pēc psihologa individuālajām konsultācijām bija viens no projekta pārsteigumiem un atklāja, cik ļoti nedzirdīgajiem cilvēkiem ir vajadzīgs savs psihologs, vēlams, ar teicamu nedzirdīgo zīmju valodas prasmi.
Savas aktivitātes „Korporatīvais mārketings” ietvaros izstrādātos produktus prezentēja Ivars Kalniņš. Tie ir: lektoru materiālu apkopojums grāmatā „Uzņēmējdarbības pamati” kopā ar DVD disku, kurā ierakstītas lektoru anotācijas zīmju valodā; grāmata „Korporatīvais mārketings”, kura iecerēta kā rokasgrāmata nedzirdīgajiem cilvēkiem, lai veiksmīgāk risinātu biznesa uzsākšanas problēmas; DVD disks „Nē diskriminācijai”, kurā zīmju valodā izskaidrota diskriminācijas būtība un doti padomi, kā to novērst.
Pēc prezentācijām projekta vadītājs ar visiem trim aktivitāšu vadītājiem devās uz blakus telpu, lai tiktos ar „Rītausmas” iknedēļas informējošo pasākumu apmeklētājiem, kuri bija sanākuši ne mazāk kuplā skaitā kā semināra auditorija. Katrs aktivitātes vadītājs īsumā vienkāršos vārdos pastāstīja par savas aktivitātes būtību, bet projekta vadītājs centās izskaidrot publikai, kas tad vispār īsti ir projekts, kā to realizē un kāds no tā ir labums.
Semināra – konferences otrajā dienā notika vairākas interesantas un jebkuram ekonomiski aktīvam cilvēkam nepieciešamas lekcijas.
Vispirms Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Cilvēkresursu un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas projektu vadītāja Daina Cālīte pastāstīja par ES struktūrfondu iespējamo atbalstu mazajai uzņēmējdarbībai 2007. – 2013. gada plānošanas periodā. Auditorijai tika izdalīta vērtīgs informatīvais materiāls „Plānotās valsts atbalsta programmas 2007. – 2013. gadam”.
Nākamo lekciju par kredītu un ieguldījumu iespējām nolasīja Hansabankas speciālisti Oskars Žvagins un Aļina Beguna.
Kā darbavietās izsargāties no nelaimes gadījumiem, kā veikt darba operācijas, nekaitējot savai veselībai, auditorijai pastāstīja Valsts Darba inspekcijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Avena. Lekcijas beigās dalībnieki noskatījās pamācošu un asprātīgu filmiņu par izrunāto tēmu

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas