Search form

Jaunumi

Pētījuma "Latvijas nedzirdīgās multiinvalīdes. Darba (ie)spējas." dati (2006)

03.01.2007

    Statistika (MS PowerPoint) LATVIJAS NEDZIRDĪGĀS MULTIINVALĪDES Situācija un iespējas darba tirgū   Pētījuma mērķi Pētījums tika veikts Latvijas Nedzirdīgo savienības ...

Pētījuma "Latvijas nedzirdīgās cittautietes. Diskriminācijas slogs" dati (2006)

03.01.2007

    Statistika  (MS PowerPoint) LATVIJAS NEDZIRDĪGĀS CITTAUTIETES. Diskriminācijas slogs. Pētījuma mērķi Visa pētījuma pamatmērķis – apzināt nedzirdīgo Latvijas sieviešu...

ES vadlīnijas nedzirdīgu cilvēku nediskriminācijai (vienlīdzībai) nodarbinātībā (2006)

02.01.2007

LNS realizētā projekta „Klusās rokas” partneris – jauniešu organizācija „Efraims” apkopoja datus par nedzirdīgo jauniešu nodarbinātības, izglītības un profesijas izvēles iespējām Latvijā un Eir...

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas