Search form

Jaunumi

Iznākusi projekta "XXI gadsimts. Nedzirdība. Izaicinājumi un risinājumi" infolapa (14.04.)

17.08.2009

  Šodien iznākusi projekta "XXI gadsimts. Nedzirdība. Izaicinājumi un risinājumi" infolapa "Rīcības plāns". Ar infolapas saturu varat iepazīties šeit....

Informācija teksta telefona lietotājiem (14.04.)

17.08.2009

  Pēc Lattelecom sniegtās informācijas, teksta telefona lietotājiem, kam bija piemērotas Lattelecom atlaides telefona abonēšanas maksai, tās bija spēkā uz noteiktu termiņu, kurš daudziem beidzas...

Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem no 01.05.2009. (07.04.)

17.08.2009

  Pašlaik nobeigumam tuvojas 2008.gada decembrī uzsāktā klientu dokumentācijas sakārtošana atbilstoši 21.04.2008. Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī...

17.08.2009. Iepirkums – ekonomiski izdevīgākā priekšlikuma noteikšana telpu nomai 2009. gada 19. septembrī

17.08.2009

    Latvijas Nedzirdīgo savienība veic cenu apzināšanu projekta ,XXI gadsimts. Nedzirdība. Izaicinājumi un risinājumi” aktivitātes  Nr 7 ” Nedzirdīgo diena”  ietv...

10.08.2009.Cenu apzināšana par DATORTEHNIKAS, BIROJA TEHNIKAS UN PREZENTĀCIJAS TEHNIKAS NOMU

10.08.2009

Latvijas Nedzirdīgo savienība veic cenu apzināšanu projekta ,Klusuma pasaule” aktivitātes  2.11.”IT  tehnoloģijas – dzirdes invalīdu sociālajai rehabilitācijai „@-pasaule””  ietva...

Sācies jauns projekts (06.04.)

05.08.2009

  LNS izstrādājusi jaunu projektu „XXI gadsimts. Nedzirdība. Izaicinājumi un risinājumi”, kurš tika iesniegts Valsts reģionālās attīstības aģentūras organizētajam un Norvēģijas finanšu instrumen...

Izveidots interneta resurss atbalsti.lv (02.04.)

05.08.2009

  Cilvēki ar invaliditāti sabiedrībā ir vienmēr bijuši tā sociālā grupa, kas tiek visvairāk diskriminēta gan nepieejamas vides dēļ, gan attieksmes, gan sociālās politikas trūkuma dēļ. Viens no s...

Atvērto durvju diena SIVA (18.03.)

05.08.2009

  Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) piedāvā apgūt arodizglītības, profesionālās vidējās, profesionālās tālākizglītības programmas Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, kā arī 1.līmeņa p...

LTV1 ēterā būs jauns raidījums cilvēkiem ar invaliditāti „Līdzās” (13.03.)

05.08.2009

  No 14. marta un turpmāk divas reizes mēnesī sestdienās plkst. 15:00 LTV1 ēterā būs skatāms raidījums „Līdzās”. Tas atspoguļos tēmas, kas svarīgas cilvēkiem ar invaliditāti.   „Mēs visi ...

Informācija nedzirdīgo bērnu vecākiem - par VPMK (08.03.)

05.08.2009

  Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskola saņēmusi informāciju no Valsts speciālās izglītības centra (VSIC) par Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju (VPMK). Vecākiem, kuri vēlas, lai bērni...

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas