Search form

Jaunumi

Photo
Photo

Aiz sausajiem cipariem – cilvēku dzīve: viņu vēlmes un iespējas tās piepildīt

19.12.2011

17.decembrī Pļaviņu biedrībā notika Ziemassvētku sarīkojums ar Salaveci, kurā visi atskatījāmies uz aizvadīto gadu un pārrunājām, ko katrs labu darīja sev, draugiem, biedrībai.

Photo
Photo

Rīgas Sociālais dienests sāks pieņemt iesniegumus pabalsta pārtikas iegādei piešķiršanai

16.12.2011

No 19. decembra Rīgas Sociālais dienests sāks pieņemt iesniegumus, lai piešķirtu pabalstu par palīdzību pārtikas iegādei. Pabalsts tiek piešķirts ar mērķi sniegt vienreizēju materiālu atbalstu pārtikas iegādei tām personām, kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas.

Photo

Kas ir pelēka gotiņa ar astīti sānos? Meklējiet atbildi starp adatām un kamoliem

16.12.2011

Vai jūs zināt, kas tas ir, kas pa dienu vazājas, bet pa nakti karājas? Un kas ir pelēka gotiņa, astīte sānos? Nezināt? Tad ielūdzam Rēzeknes klubā sarīkotajā adījumu un tamborējumu izstādē „Starp adatām un kamoliem”, un tur atbildi noteikti sameklēsiet.

Photo

Radošā ziņā šis „Klusuma pasaules” gads bijis ļoti raibs un piesātināts…

16.12.2011

Noslēgušās viesnodarbības projekta „Klusuma pasaule” 2.10 aktivitātes „Saskarsmes un radošās pašizpausmes iemaņu apguves programmas izstrādes un realizācija” ietvaros.

Photo

Invaliditātes dienā Indija pieprasa oficiālu valodas statusu zīmju valodai

16.12.2011

Pasaules Invaliditātes dienā Valsts invalīdu nodarbinātības veicināšanas centrs un Nacionālā nedzirdīgo asociācija pieprasīja oficiālas valodas statusu zīmju valodai un finansējumu zīmju valodas tulku sagatavošanai darbam publiskās vietās.

Photo
Photo
Photo

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas