Search form

Jaunumi

2007.g. maijs (10/11)

09.05.2007

     Grupu sapulcēs: Tulkus, dodiet tulkus Pļaviņās Šajā skaitliski mazajā biedrībā ir arī trīs nelielas biedru grupas. Pirmā sapulce notika Līvānos. Grupas vadītāja vietā par ...

09.05.2007. Ziņu lapa Nr.3

09.05.2007

     Lekcijas Ir notikušas jau vairāk nekā puse no visām kursā paredzētajām lekcijām. Tomēr apmeklētība ir nedaudz kritusies. Sākumā, protams, bija interese, daudzi atnāca pakla...

09.05.2007.- Ziņu lapa "Iekļaujies, strādā !" Nr.10

09.05.2007

     Darba līgums: Ļoti svarīga lieta Arvien mazāk dzirdami vārdi – esmu bezdarbnieks. Arvien biežāk parādās dažādi darba piedāvājumi arī LNS, RH centra sludinājumu dēļa Elvīras...

09.05.2007. Aktivitātes publikācija Nr.4

09.05.2007

LNS Goda biedrsRasma Kurena R.Kurēnu intervēja, viņas stāstījumu uzklausīja un pierakstīja Inese Immure Piecdesmit gadi uz skatuves : Rasmas Kurēnas dzīvesstāsts Rasma Kurēna – darbīga, radoša un sp...

11.04.2007. Aktivitātes publikācija Nr.3

11.04.2007

     LNS Goda biedrsOna Jāņkalne Daiga Delle «Ar kādu uzvārdu man sākt, ja man tie bijuši trīs?» — tā smaidīdama jautā Ona Jāņkalne. Ona Freimane — latvieša un lietuvietes mei...

11.04.2007.- Ziņu lapa "Iekļaujies, strādā !" Nr.9

11.04.2007

     Projekts darbība: Semināri pieredzes apmaiņa Par izglītības un darba iespējām visiem Uz nodarbinātības motivācijas semināra noslēguma nodarbību Rīgā, Rehabilitācijas centr...

2007.g. marts (8/9)

11.04.2007

     LNS Domes sēde Ilze Kopmane Marta sēdes ievadā ar sārtām neļķēm jubilejā tika sveikta domniece, Marija Artjomova — daudz laimes! Dienas kārtībā bija pieci jautājumi. Svar...

2007.g. marts ( 6/7)

27.03.2007

     Jauniešu organizācija Efraims maina nosaukumu Elfa Zariņa Neraugoties uz āra bargo salu un apkārt klīstošajiem teroristiem – vīrusiem,  Raiņa skolā 24. februārī notik...

27.03.2007. Aktivitātes publikācija Nr.2

27.03.2007

 LNS Goda biedrs Arvīds Jāņkalns Daiga Delle Tas ir diženais, sirmais vīrs, kurš Sporta federācijas ballē tika lūgts kāpt uz skatuves un nodot balvu Gada labākajam sportistam. Jāņkalna kungs 30 s...

27.03.2007. Ziņu lapa "Iekļaujies, strādā!" Nr.8

27.03.2007

     Mēs — citu vidū: nedzirdīgie sabiedrībā Drīzumā tiks laists klajā izdevums «Mēs — citu vidū» (autore Marika Antonova). Tēma: kas jāzina nedzirdīgajiem cilvēkiem, lai drošāk...

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas