Search form

Jaunumi

Jauna kārtība tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai

04.07.2003

Ar 05.06.2003 stājušies spēkā Ministru kabineta 27.05.2003 noteikumi Nr.285"Kārtība, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus". Ar noteikumiem var iepazīties šeit:...

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas