Search form

Jaunumi

Datu bāze par nedzirdīgo cilvēku dzīves situāciju 4 Eiropas valstīs (2007)

31.05.2007

     EQUAL starptautiskā partnerībā “Beyond Silence“ (Aiz klusuma robežām), kurā piedalījās Latvijas, Vācijas, Čehijas un Slovākijas organizācijas tika izstrādāta Datu bāze par n...

ANO konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām (2007)

31.05.2007

    2006.gadā ANO apstiprināja ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, kuras izstrādē aktīvu dalību ņēma arī Pasaules Nedzirdīgo Federācija (WFD). Iepazīties ar ...

2007.g. maijs (10/11)

09.05.2007

     Grupu sapulcēs: Tulkus, dodiet tulkus Pļaviņās Šajā skaitliski mazajā biedrībā ir arī trīs nelielas biedru grupas. Pirmā sapulce notika Līvānos. Grupas vadītāja vietā par ...

09.05.2007. Ziņu lapa Nr.3

09.05.2007

     Lekcijas Ir notikušas jau vairāk nekā puse no visām kursā paredzētajām lekcijām. Tomēr apmeklētība ir nedaudz kritusies. Sākumā, protams, bija interese, daudzi atnāca pakla...

09.05.2007.- Ziņu lapa "Iekļaujies, strādā !" Nr.10

09.05.2007

     Darba līgums: Ļoti svarīga lieta Arvien mazāk dzirdami vārdi – esmu bezdarbnieks. Arvien biežāk parādās dažādi darba piedāvājumi arī LNS, RH centra sludinājumu dēļa Elvīras...

09.05.2007. Aktivitātes publikācija Nr.4

09.05.2007

LNS Goda biedrsRasma Kurena R.Kurēnu intervēja, viņas stāstījumu uzklausīja un pierakstīja Inese Immure Piecdesmit gadi uz skatuves : Rasmas Kurēnas dzīvesstāsts Rasma Kurēna – darbīga, radoša un sp...

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas