Search form

Jaunumi

Photo

Dzīves stāsts: Zīmju valodas tulce

30.08.2016

Mēs viņu esam pieraduši redzēt televizora ekrānā, bet vai pamanām? Tik ierasts LTV raidījumos ir kļuvis surdotulks. «Kad saku, ka esmu zīmju valodas tulks, reizēm man atbild – tad jau tu esi zvaigžņu tulks!» smejas Brigita Lazda.

Photo

Visi laipni lūgti uz Starptautisko maģijas festivālu Lietuvā

22.08.2016

11. augustā LNS galvenajā mītnē Rīgā viesojās Panevēžas Nedzirdīgo kultūras centra direktors Vilius Glušokas. Viņu pieņēma LNS prezidents Edgars Vorslovs.

Photo

Lasiet “Kopsolī” 8. numuru!

22.08.2016

Kurp doties, ko darīt par godu Pasaules nedzirdīgo dienai un Latviešu zīmju valodas dienai – ziņo “Kopsolī” 8. numurs

Photo

Fotostāstu 6. parāde

22.08.2016

Vasarā noteikti redzēts un piedzīvots daudz. Par to vēstī arī saņemtie desmit foto, kas iesūtīti LNS fotokonkursa 6. kārtai. Paldies tiem biedriem, kuri dalījās savos piedzīvojumos un fotoskatījumā gan pašu mīļajā zemītē, gan tuvos un tālos ceļos ārpus tās plašajā pasaulē!

Photo

Nomaksājiet savlaicīgi LNS biedru naudu! (video)

18.08.2016

LNS valde atgādina – biedru nauda par šo gadu jānomaksā līdz 30. septembrim.

Photo
Photo

Ja vēlaties kļūt par būvniecības vai viesmīlības pakalpojumu speciālistu

09.08.2016

Piedāvājam dažāda vecuma jauniešiem iespēju Priekuļu tehnikumā ĒRGĻOS apgūt vispusīgas izglītības programmas. Pie katras profesijas pievienota saite uz aprakstu par attiecīgo profesiju skolas mājaslapā www.ergliarods.lv

Photo

Eiropas Parlamenta Kultūras komitejas balsojums apdraud turpmāko TV raidījumu pieejamību

09.08.2016

Šobrīd notiek diskusijas par plānotajiem grozījumiem ES Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā. Tiek plānots svītrot šobrīd spēkā esošās ES Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas 7. pantu: „Dalībvalstis veicina to, lai to jurisdikcijā esošie mediju pakalpojumu sniedzēji nodrošinātu, ka viņu sniegtos pakalpojumus pakāpeniski dara pieejamus personām, kam ir redzes vai dzirdes traucējumi.”

Photo

Aicina mācīties Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola

08.08.2016

Vispārējo vidējo izglītību var apgūt pēc izvēles divās programmās: vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, kurā ietverti eksaktie priekšmeti – fizika, ķīmija un bioloģija, un vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā, kurā apgūst dabaszinības un kultūrizglītību.

Photo

Nedzirdīgie un dzirdīgie jūrmalnieki apgūst latviešu tradicionālās amatu prasmes

05.08.2016

30. jūlijā uzsākās Jūrmalas vēstures un mākslas biedrības īstenotais sabiedrības integrācijas projekts “Dzirdīgo un nedzirdīgo jūrmalnieku savstarpējā integrācija, apgūstot latviešu tradicionālo amatu prasmes”. Jūrmalas pilsētas muzejā jau ilgi pirms projekta sākuma laika pulcējās nedzirdīgie un arī dzirdīgie jūrmalnieki, jo līdzīgās nodarbības, kuras notika iepriekšējos gados ir augstu novērtētas dalībnieku vidū. Arī šis projekts tika gaidīts ar nepacietību un dalībnieki bija patiesi priecīgi, ka pirmā projekta diena ir klāt.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas