Search form

Biedrību un citas ziņas

Photo

Jelgavnieki dalās priecīgās atmiņās

26.06.2015

20. jūnijā Jelgavas grupa sanāca vienkopus pie Natālijas Felkeres mājas Līgosvētku ievadīšanai.

Photo
Photo

Vērojumi uz sapņu kuģa Titāniks

10.06.2015

Rīgas biedrības Kurzemes grupas 15 biedru grupa un 2 bērni 3. jūnijā devās organizētā ekskursijā uz unikālo, plaši apmeklēto izstādi „Titanic Exhibition”.

Photo

Rīgas RB vadībā atkal Māra Lasmane. Nosvinēta 95. gadskārta (foto)

01.06.2015

30. maijā Rītausmā notika Rīgas RB konference, kurā piedalījās 53 delegāti un uzaicinātie LNS un Rīgas RB Goda biedri. Pēc spraigām debatēm par biedrības priekšsēdētāju aizklātā balsošanā no 2 kandidātiem atkārtoti ievēlēja Māru Lasmani.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas