Search form

06.02.2019

Drukāt

LNS 2. valdes sēdē

Photo

Jau 6. februārī notika otrā VALDES SĒDE, lai apspriestu un apstiprinātu visu četru LNS SIA budžetus.


Bet vispirms apsprieda SIA darbinieku veselības apdrošināšanas jautājumu. Nolēma veselības apdrošināšanas polišu iegādi to SIA, kuras iesaistītas valsts deleģēto funkciju veikšanā, darbiniekiem veikt centralizēti, ievērojot noteiktu kārtību.

SIA “LNS Dane” budžetā valde izdarīja izmaiņas atalgojuma fonda, ēkas nomas maksas, zemes nomas un nekustamā īpašuma nodokļu pozīcijās.

Pēc šādām izmaiņām Dome apstiprināja SIA “LNS Dane” 2019. gada ieņēmumus 490 920 eiro apmērā un izdevumus 490 646 eiro apmērā. Starpība ir pozitīva: 274 eiro.

Izmaiņas tika veiktas arī SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” 2019. gada budžetā. Valde atļāva SPC 2019. gadā iegādāties 3D printeri ausu ieliktņu izgatavošanai, kura vērtība ir 15 000 eiro un veikt atjaunošanas darbus par 37 949,27 eiro Ventspilī, Lielā Dzirnavu ielā 24. No budžeta izdevumu daļas izsvītroja vairāku ierīču iegādi. Lūk, valdes apstiprinātais SPC budžets: ienākumi 1 813 536,28 eiro, izdevumi 1 730 588,08 eiro, pārpalikums jeb peļņa 82948,20 eiro.

SIA “LNS Nekustamie īpašumi” un SIA “LNS Rehabilitācijas centrs” budžeti ir, kā saka, pa nullēm – tas nozīmē, ka ieņēmumu ir tieši tikpat, cik plānoti izdevumi. SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” tie ir 943 361,40 eiro apmērā, bet SIA “LNS Nekustamie īpašumi” 504 902,00 eiro apmērā.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas