Search form

LNS valdes un domes ziņas

Photo

LNS valdes sēdē (4.12.2018)

07.12.2018

4. decembrī notika LNS valdes vienpadsmitā sēde šogad. Galvenā tēma – par 2018. gada trešajiem budžeta grozījumiem.

Photo

LNS 11. valdes sēdē (04.12.2018)

04.12.2018

4. decembrī notika LNS valdes vienpadsmitā sēde šogad. Galvenā tēma – par 2018. gada trešajiem budžeta grozījumiem.

Photo

Valdes sēde Nr.10 (11.10.2018)

11.10.2018

Tā notika 2018.gada 11.oktobrī. Pirmajā dienas kārtības punktā apsprieda LNS domes locekļa Vara Strazdiņa e-pasta vēstuli, kurā viņš izsaka pretenzijas par LNS valdes nodomu pārdot nekustamo īpašumu Daugavpilī,18.novembra ielā 208 par valdes nolemto cenu.

Photo

LNS 9. valdes sēde (19.09.2018)

19.09.2018

Devītajā LNS valdes sēdē 2018. gada 19. septembrī valde izskatīja un pieņēma tikai vienu lēmumu: atļaut SIA „LNS DANE” valdei piešķirt apmaksātu papildus atvaļinājumu valdes loceklei Ritai Oniani 3 darba dienas un izmaksāt pabalstu 30 % apmērā no vidējās mēnešalgas, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.

Photo

LNS 8. valdes sēde (30.08.2018)

30.08.2018

2018. gada 30. augustā astotajā sēdē valde lēma par LNS nekustamo īpašumu 18. novembra ielā 208, Daugavpilī. Jau agrāk to dome nolēma pārdot. Tagad tam ir uzradies pircējs, kas sola par namu 40 000 eiro.

Photo

Valdes sēde Nr.7 (13.08.2018)

13.08.2018

Uz kārtējo valdes sēdi valde sapulcējās 13. augustā. Izskatīja Valmieras reģionālās biedrības valdes 2018. gada 15. februāra lēmumu Nr. 2 – 4. Tajā Valmieras biedrība lūdz LNS valdi pārskatīt Valmieras RB dibināšanas gadu. Valmierieši uzskata, ka tagadējā Valmieras biedrība ir 1929. gada 21. augustā reģistrētās Vidzemes Kurlmēmo biedrības pārmantotāja.

Photo

Domes sēdē groza budžetu

25.07.2018

Šogad ceturtajā domes sēdē 25. jūlijā piedalījās 14 no 19 domes locekļiem.Tās darba kārtībā bija LNS 2018. gada budžeta otrie grozījumi un dažādi citi jautājumi.

Photo

LNS 6. valdes sēde (10.07.2018)

10.07.2018

Sestā valdes sēde notika 10. jūlijā, apsprieda tikai vienu jautājumu – LNS 2018. gada budžeta grozījumus. Valde izskatīja tos un nolēma virzīt tālāk uz apstiprināšanu domē. Sīkāk par grozījumiem lasiet augšējā rakstā par domes sēdi.

Photo

Domes sēdē Nr. 3 (2.06. 2018)

02.06.2018

Šoreiz domes sēde notika Valmierā, lai domnieki varētu uz vietas apskatīt sadalāmo zemes gabalu Valmierā, Brīvības ielā 44, un varētu pieņemt labāko lēmumu.

Photo

Valdes sēde Nr. 5

24.05.2018

Piektā valdes sēde 2018. gadā notika 24.maijā. Apsprieda SIA gada pārskatus par 2017.gada darba rezultātiem.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas