Search form

LNS valdes un domes ziņas

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo

Gatavojoties LNS kongresam (papildināts, video)

14.10.2016

23. septembrī notika kārtējā LNS domes sēde, kas tika apvienota ar LNS projekta “LNS darbības stiprināšana – 2016” aktivitātēm par LNS darbības stratēģijas 2017. – 2019. gadam izstrādi, līdz ar to domes sēdē piedalījās kuplāks reģionālo biedrību pārstāvju skaits.

Photo

Desmitajā valdes sēdē (video)

19.09.2016

Kārtējā – 10. LNS valdes sēde notika 7. septembrī. Par galveno tajā!

Photo
Photo
Photo

LNS 6. un 7. valdes sēdes lēmumi (video)

20.06.2016

Sākot no 2016. gada jūnija, informāciju par LNS valdes lēmumiem piedāvājam zīmju valodā.

Photo

SIA budžeti saskaņoti valdē

18.03.2016

Pirmā LNS valdes sēde šogad notika 17. februārī. Tika izskatīti 7 dienas kārtības jautājumi. Pirmkārt tika saskaņoti visu četru LNS SIA 2016. gada budžeti.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas