Search form

LNS valdes un domes ziņas

Photo

LNS valdē: par nekustamajiem īpašumiem un daudz ko citu

27.06.2014

Visiem zināms – Rīga nekad nav gatava. Tieši to pašu var teikt arī par LNS nekustamajiem īpašumiem, tiem vienmēr bija, ir un būs vajadzīgs kāds remonts, kāds uzlabojums. Līdzekļi ir ierobežoti, tāpēc nav viegli izšķirties, ko remontēt pirmo, ko trešo, ko pēdējo. Un, ja pārdot, tad ko? Tieši tāpēc LNS kārtējā valdes sēde, kas notika 11. jūnijā, ilga veselas 7 stundas! Bet nu visu pēc kārtas.

Photo

Finanšu pārskats, zemes iegāde, statistika…

25.04.2014

Kārtējā LNS domes sēde notika 26. martā Rītausmā. Pirms tās domniekiem vajadzēja iepazīties ar veselu dokumentu paketi: ar biedru sastāva statistiku, kultūrmasu darba atskaiti, grāmatvedības gada atskaiti un citiem dokumentiem.

Photo

LNS valdes sēdē

28.03.2014

19. martā valde pilnvaroja LNS prezidentu Edgaru Vorslovu piedalīties Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) seminārā un Ģenerālajā asamblejā Atēnās, Grieķijā no šī gada 14. līdz 18.maijam. Delegāta ceļa un uzturēšanās izdevumus apmaksā EUD.

Photo

LNS valdes sēdes apskats

14.12.2013

11. decembrī notika kārtējā LNS valdes sēde, kurā tika lemts par vairākiem jautājumiem.

Photo

LNS valdes sēdes apskats

15.11.2013

Vakar, 14. novembrī, notika LNS valdes 2. sēde. Tika izskatīti vairāki jautājumi.

Photo

LNS prezidenta uzruna Pasaules Nedzirdīgo dienā (video)

27.09.2013

Pasaules Nedzirdīgo dienā LNS prezidents sveic nedzirdīgo kopienu un atzīmē tās sasniegumus, ar ko varam lepoties.

Photo

LNS valdes sēdes apskats

26.09.2013

25. septembrī notika jaunievēlētās LNS valdes pirmā sēde. Vispirms tika pārrunāti jautājumi par valdes darba praktisko organizēšanu un jaunās LNS darbības programmas turpmāku īstenošanu.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas