Search form

23.02.2018

Drukāt

Subtitri un surdotulkojums LTV 1 un LTV 7 raidījumos 2018.gadā

Photo


 

Raidījums
Subtitri/
surdotulkojums
LTV kanāls/
internets
Oriģinālraidījuma laiks
Atkārtojums
Dienas ziņas. Kultūras ziņas. Sporta ziņas
 
surdotulkojums
LTV 1
 
Katru dienu 
18 : 00
 
Aktuālā intervija 1:1
surdotulkojums
Otrdienās
21 : 15
 
surdotulkojums
LTV 7
 
LTV 7 piektdienās
11 : 55
Tieša runa
 
surdotulkojums
Trešdienās
21:20
 
surdotulkojums
LTV 7
LTV 1
 
LTV 7 ceturtdienās
11 : 55
LTV 1 ceturtdienās
00 : 15
Sporta studija
surdotulkojums
Pirmdienās
22 : 00
 
surdotulkojums
LTV 7
 
LTV 7 sestdienās 
11 : 00
 
Ielas garumā
(katru otro nedēļu)
 
subtitri
LTV 7
 
LTV 7 ceturtdienās
07 : 30
LTV 7 svētdienās
 08 : 00
Savai zemītei
(katru otro nedēļu)
 
subtitri
LTV 7
 
LTV 7 ceturtdienās
07 : 30
LTV 7 svētdienās 
08 : 00
Pasaules panorāma
 
 
subtitri
LTV 1
 
LTV 1 pirmdienās 
00 : 25
Province
           
 
subtitri
LTV 1
LTV 7
 
LTV 1 piektdienās
05 : 30
LTV 7 trešdienās  
08 : 05
LTV 7 sestdienās  
07 : 30
Vides fakti
 
subtitri
LTV 1
LTV 7
 
LTV 1 trešdienās      
05 : 30
LTV 7 ceturtdienās 
08 : 00
LTV 7 svētdienās    
07 : 30
Saknes debesīs
 
subtitri
LTV 1
Svētdienās
13 : 00
LTV 1 ceturtdienās
05 : 30
LTV 1 piektdienās  
13 : 15
De facto
 
subtitri
LTV 7
 
LTV 7 trešdienās   
07 : 30
Aizliegtais paņēmiens
 
subtitri
LTV 7
 
 
LTV 7 sestdienās laika zonā
no  16 : 00 līdz 18 : 00
Atslēgas
 
subtitri
LTV 1
 
LTV 1 svētdienās  
13 : 45
Bez aizvainojuma
 
subtitri
LTV 7
 
LTV 7 pirmdienās 
14 : 40
Punkti uz i
 
subtitri
LTV 7
 
LTV 7 pirmdienās 
15 : 20
Personīgā lieta
 
subtitri
LTV 7
 
LTV 7 trešdienās  
15 : 00
Brīnumu laboratorija
 
subtitri
LTV 7
Sestdienās 
10 : 30
LTV 7 svētdienās  
11 : 40

 
 Pēc pārraidīšanas LTV ēterā visi raidījumi ir pieejami LTV interneta vietnēs  www.ltv.lv un www.replay.lv   sadaļā “Nedzirdīgajiem”.

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas