Search form

05.04.2013

Drukāt

Videoziņas Nr.183


NEDZIRDĪGO ZIŅAS
 
Domes sēdē izskatīts daudz jautājumu

Pirmais jautājums bija par zemes gabala Rīgā, Kandavas ielā 27, uz kura atrodas kultūras centrs Rītausma, pirmpirkuma tiesībām un nomas maksu. Zemes īpašniece piedāvā LNS pirkt 6472 m2 zemes par gandrīz 300 tūkst. Ls.

Dome nolēma izmantot pirmpirkuma tiesības. Taču darījuma summa un apjoms (tieši cik lielu zemes gabalu LNS pirks) noskaidrosies tikai pārrunu procesā ar zemes īpašniekiem.

Domes sēde izskatīja un apstiprināja LNS 2012. gada pārskatu: ieņēmumi bija 1 648 620 lati, bet izdevumi 1 652389 lati. Zaudējumi – 3 769 lati. Lielākie ieņēmumu posteņi ir valsts pasūtījums – 58%, projektu finansējums – 26% no kopējā budžeta.

Domnieki iepazinās ar LNS 2012. gada statistiku. Uz 2012. gada 1. janvāri LNS ir 1743 biedri. Salīdzinot ar 2011. gadu, 2012. gadā biedru skaits samazinājies par 9 biedriem, bet par  14 % pieaudzis strādājošo nedzirdīgo skaits.

Domnieki iepazinās arī ar veikto kultūrmasu/organizatorisko darbu. Salīdzinot ar 2011. gadu, apmeklētāju un pasākumu skaits biedrībās pieaudzis, izņemot Kuldīgas un Pļaviņu biedrību. Kā aktīvākās ārpusprojekta pasākumu organizatores tika atzīmētas Kuldīgas biedrība un Rīgas RB Jelgavas grupa.

Domnieki pieņēma LNS Statūtu izstrādāšanas komisijas priekšlikumu samazināt jauno LNS Domes skaitlisko sastāvu līdz 19 domniekiem, jo samazinājies LNS biedru skaits. Līdz šim Dome darbojas 23 cilvēku sastāvā.

Tika pieņemts arī priekšlikums – LNS Statūtos paredzēt Revīzijas komisijas vietā izmantot zvērināta revidenta pakalpojumus. Tas nepieciešams tāpēc, ka pēdējos kongresos arvien grūtāk ir iesaistīt cilvēkus no delegātu vidus, kuri būtu gatavi uzņemties revīzijas darbu. Otrs iemesls – LNS budžetam, kurš pašlaik ir vairāk nekā 1, 5 milj. liels, nepieciešama profesionāli veikta pārbaude.

Foto: Valdis Krauklis
 
Datorlietošanas pamatu apguve turpinās

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā LNS projekta „Klusuma pasaule” ietvaros arī šogad vēl turpinās 2.11 aktivitāte IT tehnoloģijas – dzirdes invalīdu sociālajai rehabilitācijai „@ - pasaule”.

Vēlmi apgūt datorprasmi, projektam sākoties, izteica 310 klienti, un aizvadītajos trīs gados 42 stundu apmācību programmu apguvuši vairāk nekā 250 klientu. Nodarbības notika 9 lielākajās pilsētās, kur atrodas mūsu biedrības. Protams, visvairāk grupu organizēts Rīgā.

Apmācību vadītāja Iveta Kraze informē: „Rīgā datorlietošanas pamatus jau apguvuši 106 nedzirdīgie interesenti bez priekšzināšanām. Vēl tiks organizētas 6 grupas. Var pieteikties visi projekta klienti, kuriem individuālajā kartē atzīmēta šī aktivitāte. Reģionos kursi beigušies, bet uz mācībām Rīgā var pieteikties arī citur dzīvojošie.”

Foto: Juris Grundulis

 
Pirmā nedzirdīgajiem piemērotā viesnīca Tirolē

 Tiroles Nedzirdīgo biedrība Austrijā sadarbībā ar Tiroles tūrisma reklāmas organizāciju un turienes Vājdzirdīgo centru padarījusi pieejamāku viesnīcu „Innsbruck” nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem viesiem.

 Tagad ne vien cilvēki ratiņkrēslā un ar redzes traucējumiem, bet arī ar dzirdes traucējumiem varēs daudz labāk izbaudīt savas brīvdienas, dzīvojot šajā 4 zvaigžņu viesnīcā pašā Insbrukas pilsētas vidū. Jāteic, ka labas idejas ieteica arī pati viesnīcas īpašniece un direktore Verēna Išia, kas no dzimšanas ir vājdzirdīga.

Viesnīcai ir īpašs piedāvājums nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem viesiem, ko viņi var pieprasīt reģistratūrā. Tajā ietilpst modinātājpulkstenis ar gaismas zibsni, kas dažādās situācijās ( piemēram, raud bērns, darbojas trauksmes signalizācija u.tml.) ziņos ar skaidri pamanāmu gaismas un skaņas signālu palīdzību. Arī pamošanos laikā nodrošina gaismas zibsnis. Savukārt televizoram ir pieejamas bezvadu austiņas, piedāvāta iespēja lasīt teletekstu. Viesnīcas personāls vairs neklauvē pie istabas durvīm – tagad durvju zvans pievērš viesu uzmanību, nosūtot signālu uz modinātājpulksteni, 

Jācer, ka nedzirdīgie un vājdzirdīgie atsaucīgi izmantos šo piedāvājumu un minētie vides pieejamības pasākumi viesnīcā viņus vairāk piesaistīs Tiroles reģionam.

Foto: www.hotelcalculator.com

 
 
LATVIJĀ
 
Ģimenes ārstiem  jāapzvana savi slimnīcā nenogādātie pacienti

No 1. aprīļa ieviesta jauna kārtība veselības aprūpē. Ģimenes ārstiem vai prakses māsām vajadzēs apzvanīt vai nepieciešamības gadījumā apmeklēt savus pacientus, ja viņi saukuši ātro palīdzību, taču tā nav nogādājusi viņus slimnīcā, jo veselības stāvoklis nav bijis tik smags. Tas būs jādara nākamajā dienā.

Kā ģimenes ārsti zinās, ka viņa pacienti izsaukuši ātro palīdzību? Palīdzēs datorizēta sistēma, kas saglabās informāciju par pacientu un izsaukumu. Uzreiz pēc izsaukuma ģimenes ārstam nosūtīs e-pastu ar īsu informāciju, ka pie pacienta bijusi ātrās palīdzības brigāde un pacients nav nogādāts slimnīcā.
Visbiežāk mājās pēc ātro izsaukuma paliek hroniskie pacienti ar slimības saasinājumu. Arī cilvēki ar paaugstinātu temperatūru, kuriem nepieciešama tālāka ģimenes ārsta aprūpe.

Tādējādi pacienti jutīsies vairāk aprūpēti, savlaicīgi saņems nepieciešamo palīdzību, būs novērsts tas, ka hroniskie pacienti neiet pie ģimenes ārsta, bet vairākas reizes sauc ātro palīdzību.

Kā ģimenes ārsti varēs izpildīt jaunās prasības attiecībā uz nedzirdīgajiem? Ir svarīgi, lai nedzirdīgais cilvēks ģimenes ārstam pasaka savu vai kāda dzirdīga radinieka, paziņas tel. numuru, uz kuru zvanot/sūtot sms  ārsts varētu sazināties ar pacientu. Vēl ir iespēja sazināties e-pastā, par to vienojoties ar savu ģimenes ārstu. Komunikācijas iespējas šobrīd ir plašas.

Foto: www.la.lv

 
Vai tu saņēmi paziņojumu par pašvaldību vēlēšanām?

Nedzirdīgie cilvēki interesējas par paziņojumu, kuru saņēmuši no Centrālās vēlēšanu komisijas.

Martā pabeigta paziņojumu par pašvaldību vēlēšanām izsūtīšana vēlētājiem. Tajos vēlētāji informēti par vēlēšanu iecirkni, kurā viņi reģistrēti vēlēšanām, kā arī minēta svarīgākā informācija par balsošanas kārtību.

Vēlētāji, kuri paziņojumus nav saņēmuši, aicināti noskaidrot savu iecirkni tiešsaistē mājaslapā www.pmlp.gov.lv vai zvanot uz Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) uzziņu tālruni 67049999. Līdz šā gada 7. maijam vēl ir iespējams mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni.

Vēlētāji var mainīt vēlēšanu iecirkni uz jebkuru citu tajā pašvaldībā, kurā ir reģistrēti, vai arī uz citu pašvaldību, kur viņiem reģistrēts nekustamais īpašums. Iesniegums jāiesniedz jebkuras pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei.

Savu vēlēšanas iecirkni varat uzzināt CVK mājaslapā – galvenajā lapā nospiežot E-pakalpojums "Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana".

Kārtējās pašvaldību vēlēšanas Latvijā notiks šā gada 1. jūnijā.

Par pašvaldību vēlēšanu kārtību vēlreiz pastāstīsim vēlāk.

Foto: www.ntz.lv

 
Satversmes tiesa pieprasa grozījumus soda uzlikšanā transportlīdzekļu īpašniekiem

Pēc LR Tiesībsarga ierosinājuma Satversmes tiesa izskatījusi sodu uzlikšanas kārtību transportlīdzekļu īpašniekiem par fotoradaru fiksētajiem pārkāpumiem.

Nereti ir gadījumi, kad pārkāpumu ceļu satiksmē izdara autovadītājs, kas nav attiecīgā transportlīdzekļa īpašnieks. Ja pārkāpējs sodu nesamaksā, pie atbildības tiek saukts transportlīdzekļa īpašnieks, kuram nav tiesību kaut ko paskaidrot, lūgt pārskatīt sodu vai to apstrīdēt, pat uzrādot pārkāpuma īsto izdarītāju. Tādējādi pārkāptas viņa tiesības uz taisnīgu tiesu.

Satversmes tiesas lēmums šai lietā paredz, ka Saeimai līdz 2013. gada 1. oktobrim jāpilnveido un jāgroza likumdošanas akti, kas attiecas uz šādiem gadījumiem, bet līdz tam transportlīdzekļa vadītājam jānodrošina iespēja apstrīdēt un pārsūdzēt viņam uzliktos sodus par pārkāpumu, kuru ar viņa auto izdarījusi cita persona. Spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.

Transportlīdzekļa vadītājus vairs nevarēs sodīt arī tad, ja Saeima neveiks nepieciešamos grozījumus līdz noteiktajam termiņam.

Foto: www.lvportals.lv

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas