Search form

16.08.2013

Drukāt

Videoziņas Nr.197


NEDZIRDĪGO ZIŅAS
 
Par LNS 18. kongresu
Šoreiz Nedzirdīgo savienības kongress risināsies divas dienas – 17. un 18. augustā. Tas notiks Rīgā, Kandavas ielā 27, kultūras centrā „Rītausma” pl. 11. Saskaņā ar LNS Statūtiem tajā var piedalīties ne tikai ievēlētie kongresa delegāti, bet arī citi LNS biedri, taču tikai kā novērotāji, bez tiesībām uzstāties un balsot.
Pirmajā dienā  delegāti apstiprinās LNS Domes un Revīzijas komisijas ziņojumus,  darbības programmu 2013. – 2017. gadam, kā arī jaunos Statūtus.
Otrajā dienā notiks LNS prezidenta vēlēšanas. Biedrību konferencēs uz šo amatu izvirzīti četri kandidāti: Inese Immure, Sandra Gerenovska, Arnolds Pavlins, Edgars Vorslovs.
 Kongresa delegāti ievēlēs arī jauno LNS Domi 19 cilvēku sastāvā, kura apstiprinās viceprezidentu.
LNS kongress notiek ik pēc 4 gadiem.
Foto: Inese Immure
 
Rēzeknē projektus realizē pat naktī!
Projekta „Klusuma pasaule” ietvaros Rēzeknes biedrībā notika pasākums „Rēzekne nakts krēslā”. Savas pilsētas nakts gaismas efektus romantiskā noskaņā vēlējās kopīgi izbaudīt15 gājiena dalībnieki, kas deviņos vakarā pasākuma organizatores Ineses Gedušas vadībā devās pastaigā pa ielām.
 Daudzi bija pārsteigti, cik skaista šī pilsēta ir naktī. Klaiņot naktī vienatnē nav droši, bet pastaigāt kopā bez bailēm ir   jautri un interesanti. Tādā nakts gājienā rodas īpaša kopības izjūta, un tas ir lielisks veids, kā saliedēt vietējo nedzirdīgo kopienu. Pasākums beidzās apmēram pusnaktī.
Foto: Inese Geduša
 
Pludmales volejbols kļūst populārs
Jūrmalā, Majoru pludmalē 10. augustā notika Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas čempionāts pludmales volejbolā. Piedalījās 4 sieviešu un 12 vīriešu komandas, katrā komandā 2 cilvēki. Sieviešu konkurencē Laura Gaile pārī ar Jekaterinu Jasinsku – Volkovu uzvarēja visas spēles un kļuva par šī gada čempionēm.
 Vīriešu sacensībā par čempioniem kļuva  brāļi Artūrs un Dāvis Beitiki.
Foto: Svetlana Strazdiņa
 
Nedzirdīgajam Vācijā neļauj ziedot asinis
Nedzirdīgais Vadims no Heidelbergas ( Vācijā) vēlējās ziedot asinis tāpat kā  daudzi citi cilvēki.  Klīniskais asinspārliešanas  institūts noraidīja viņu kā donoru. Mediķi to skaidro ar nepieciešamību novērst jebkādu risku  pacienta veselībai. Kā tas notika?
Vadims bija sarunājis zīmju valodas tulku, lai saziņa  asins nodošanas procedūras laikā noritētu bez problēmām. Tomēr viņš saņēma atteikumu tāpēc, ka nevar runāt, jo saziņa ar tulka palīdzību neesot  uzticama un varot radīt pārpratumus. Piedāvājums sazināties rakstiski arī tika noraidīts.
Vadims jūtas diskriminēts un ir  ļoti neapmierināts par to, ka klīnika nav spējīga izmantot cilvēka ar invaliditāti piedāvājumu ziedot savas asinis.
Turklāt šāds noraidījums ārkārtas gadījumos neļautu nedzirdīgajiem cilvēkiem izmantot tulku dzīvībai svarīgās operācijās.
 
Bet kā ir Latvijā?  Arī Valsts asinsdonoru centrs nepieļauj iespēju nedzirdīgajiem nodot asinis,  tulkam klātesot. Informācija par donora veselības stāvokli ir konfidenciāla        (slepena) un trešajai personai –  šajā gadījumā  tulkam – nav tiesību to uzzināt.
Tātad nedzirdīgie pielīdzināti ārzemniekiem, kuriem arī nedrīkst veikt asins nodošanai vajadzīgo veselības pārbaudi, tulkam klātesot.  
Savukārt  LR Tiesībsargs neredz iemeslu aizliegumam un izskatīs šo diskriminācijas gadījumu, ja LNS nosūtīs oficiālu vēstuli.
Foto: www.delfi.lv
 
 
LATVIJAS ZIŅAS
 
Bērnus varēs pieskatīt vecvecāki
Vecākiem ar bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem, kuri uzņemti rindā, bet nav iekļuvuši pašvaldības bērnudārzā, no 1. septembra būs pieejams jauns bērna uzraudzības pakalpojums. Bērnus pieskatīt, saņemot valsts atbalstu, varēs ne tikai privāta pirmsskolas iestāde vai sertificēta aukle, bet arī bērna vecmāmiņa vai vectētiņš, vai arī cits seniors, kuram vecāki uzticas.
Valsts atbalsts vienam bērnam par pilna laika (8 st.) uzraudzību būs līdz 100 latu mēnesī, bet kopā ar pašvaldības līdzfinansējumu vienam bērnam – līdz 160 Ls Rīgas reģionā un 130 Ls citviet Latvijā.
Līdz gada beigām bērnu varēs uzraudzīt arī persona, kura nav apmeklējusi aukļu kursus. Pēc tam,  ja pieskatītājs nebūs vismaz iestājies aukļu kursos, viņš no 1. februāra vairs nevarēs bērnu uzraudzīt.
Bērnu uzraudzītājam  jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbinātajam vai mikrouzņēmuma īpašniekam. Var arī vienkārši  samaksāt patentmaksu: Rīgā  50 Ls, bet citviet – 30 Ls mēnesī.
Jāiziet arī obligātā veselības pārbaude, kas maksā 20 – 30 latus, un  jāuzrāda apliecība par prasmi sniegt pirmo palīdzību ( noder autovadītāja apliecība). Ja tādas nav, jāiziet šie kursi tuvākajā autoskolā, kas maksā ap Ls 20.
Visbeidzot personīgi, pa pastu vai elektroniskā veidā Izglītības kvalitātes valsts dienestā  jāiesniedz pieteikums par reģistrēšanos kā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam.  Pēc tam varēs slēgt līgumu ar vecākiem par bērna uzraudzīšanu.
Diezgan sarežģīti, bet soli pa solim tas ir izdarāms!
Foto: www.lat.gorod.lv
 
Kas kuram būs jāpērk?
Šogad vecākiem vairs nebūs jāpērk skolēniem mācību grāmatas un darba burtnīcas. Valsts finansēs mācību literatūru, metodiskos līdzekļus, papildliteratūru, kā arī digitālos un elektroniskos mācību līdzekļus.
Savukārt pašvaldībām jānodrošina dažādi uzskates līdzekļi, mācību spēles, izdales materiāli, skolu iekārtas un aprīkojums.
Vecākiem pašiem būs jāpērk individuālie mācību līdzekļi, piemēram, rakstāmpiederumi un sporta tērpi.
Foto: www.lvportals.lv

Rīgā problēmas daudziem autovadītājiem
Autostāvvietās, kuras apsaimnieko „Rīgas satiksme”, daļa kases aparātu vairs nepieņem skaidru naudu. Šajā gadījumā ir diskriminēti cilvēki, kuriem vispār nav bankas kartes. Rodas  problēmas arī  ārzemniekiem un lauciniekiem.
Šobrīd  skaidro naudu nepieņem jau 67 kases automāti. „Rīgas satiksme” plāno nomainīt  daudzus monētu kases aparātus pret automātiem maksāšanai tikai ar kartēm. To izmantošana ir sarežģīta, pat datorspeciālisti reizēm nesaprot, kā tos lietot. Ja nospiež kaut ko nepareizi, automāts no kartes automātiski noņem 7 latus.
Visērtāk par autostāvvietām var maksāt ar SMS no mobilā telefona, izmantojot programmu Mobilly. Kā to darīt, var izlasīt šeit: https://www.mobilly.lv/pub/?id=76#143
Foto: www.bis.lv


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas