Search form

13.09.2013

Drukāt

Videoziņas Nr.201


NEDZIRDĪGO ZIŅAS
 
Jauni pakalpojumi Rehabilitācijas centrā
Septembrī LNS Rehabilitācijas centrs sāk jaunas aktivitātes – 2 komplekso sociālās rehabilitācijas programmu realizāciju. Viena programma paredzēta personām ar dzirdes traucējumiem. Šī programma sastāv no sešiem blokiem (jeb virzieniem): komunikācijas tehnika, psiholoģiskā rehabilitācija, datorapmācība, tehniskie palīglīdzekļi, informatīvā sadaļa, atveseļošana un fiziskā rehabilitācija. Vienai grupai programma paredzēta vienam mēnesim, pēc tam grupas mainīsies.
Otra programma ir nedzirdīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un sastāv no 5 blokiem: psiholoģiskā rehabilitācija, komunikācija un valoda, dzīves prasmju pilnveide, informatīvā sadaļa un fiziskā rehabilitācija.
Klienti jau ieradušies Rehabilitācijas centrā, un 9. septembrī nodarbības uzsāka pirmā grupa 6 cilvēku sastāvā, kurā ir klienti no Smiltenes biedrības Alūksnes grupas, Valmieras un Kuldīgas biedrībām. Nodarbības vada 7 speciālistu komanda. Nodarbības ir intensīvas, dienā astoņas stundas. Nodarbības notiek ne tikai Rehabilitācijas centrā, bet katru dienu klienti tiek vesti arī uz Ķīpsalas peldbaseinu, kur vingro uz trenažieriem un pēc tam peldas baseinā. Klienti dzīvo netālu izvietotā viesnīcā.
Foto: Zigmārs Ungurs
 
Rēzekniešiem pēdējā nometne projektā „Klusuma pasaule”
7. – 8. septembrī LNS Rēzeknes biedrības projekta klienti piedalījās pēdējā
 nometnē „Pensionāru un jauniešu nometne”. Kempingā Kaunatas pagastā  20 klienti pavadīja  neaizmirstamu nedēļas nogali. Notika  konkursi, komandu spēles, kā arī lomu, saskarsmes un piedzīvojumu aktivitātes.
 Viens no galvenajiem  uzdevumiem bija visiem kopā rast neparastas  idejas „ceļojošai” izstādei, kas būtu interesanta un aizraujoša visiem tās apmeklētājiem.
Izstādi atklās biedrības telpās Nedzirdīgo dienā 21. septembrī,  pēc tam arī Rīgā Nedzirdīgo dienā un kopējā nevalstisko  organizāciju saietā Rēzeknes pilsētā.
 Bet savu „ceļojumu” izstāde beigs decembra vidū projekta „Klusuma pasaule” noslēguma pasākumā.
Foto: Inese Geduša

Kuldīgas biedri noskaidro vislabāko sēņotāju
7. septembrī septiņi braši sēņotāji no Kuldīgas biedrības devās mežā, lai noskaidrotu, kurš tad ir vislabākais un veiksmīgākais šajā jomā.
Kad visi pēc trīs stundām iznāca no meža, sākās meža dāvanu svēršana. Visvairāk sēņu bija salasījis Arnis Jurševskis  – 4, 340 kg. Uzvarētājs balvā saņēma T – kreklu ar visu sacensību dalībnieku kopbildi uz tā.
Foto: Guntars Jurševskis
 
Par naudas piesavināšanos notiesā uz 13 gadiem
Slovākijas reģionālā tiesa piesprieda bijušajam Slovākijas Olimpiskās komitejas vadītājam Jaromiram Rudam 13 gadus vidējā režīma cietumā.
Ruda tika tiesāts par aptuveni 1,12 miljonu latu piesavināšanos. Šī summa bija piešķirta, lai sarīkotu 2008. gada Nedzirdīgo ziemas olimpiskās spēles Augstajos Tatros. Tās tika atceltas īsi pirms sākšanās, kad dažu valstu komandas jau bija ieradušās Slovākijā, lai piedalītos sacensībās.
 Rudas advokāts atzina, ka notiesātais cietumā jau pavadījis trīs gadus un pieņēmis esošo situāciju. Tomēr pats Ruda uzskata, ka ir nevainīgs, un nolēmis darīt visu, lai to pierādītu. Viņš pārsūdzējis spriedumu Augstākajā tiesā.
Foto: www.topky.sk
 
 
LATVIJAS ZIŅAS
 
Saīsināts laiks slimības lapai
No 1. septembra ārstējošais ārsts vienpersoniski – bez konsultēšanās ar citiem speciālistiem –  var izsniegt darba nespējas lapu tikai uz  30 dienām, nevis uz 45, kā tas bija līdz šim.
Līdz 10 dienām  saīsināts arī laiks, uz kuru darbnespējas lapu var izsniegt ārsta palīgs. Līdz šim ārsta palīgs, nekonsultējoties ar citu speciālistu, bija tiesīgs izsniegt darbnespējas lapu uz  45 dienām. Ja darbnespēja ilgs 30 dienas un ārstējošais ārsts šajā laikā nebūs konsultējies ar citu ārstu, viņam  saslimušais  jānosūta pie cita ārsta, kurš izvērtēs, vai lapa jāturpina vai jānoslēdz.
Likuma izmaiņas radījusi ārstu negodīgā rīcība. Šo grozījumu mērķis ir mazināt gadījumus, kad bez pamatojuma ilgstoši pastāv personas darbnespēja.
Foto: www.diena.lv
 
Iespēja jauniešiem, kuri vēl nav izvēlējušies mācību iestādi
Jaunieši vēl var pieteikties mācībām šajā gadā kādā no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) profesionālās izglītības iestādēm. Pieteikšanās tajās pagarināta līdz 30. septembrim.
Jaunus audzēkņus joprojām gaida visās profesionālās izglītības iestādēs, bet jo īpaši Austrumlatgales , Barkavas un Laidzes profesionālajās vidusskolās, Rīgas 3. arodskolā, izglītības centros "Rīgas Valsts tehnikums" un "Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums". Topošiem speciālistiem ir iespēja izvēlēties dažādas izglītības programmas: "Būvdarbi", "Metālapstrāde", "Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas", "Enerģētika un elektrotehnika", "Autotransports", "Kokizstrādājumu izgatavošana" un daudzas citas.
 Šo skolu audzēkņi arī šajā mācību gadā saņems Eiropas Sociālā fonda (ESF) ikmēneša stipendijas. Nedzirdīgie audzēkņi var pieteikties uz surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei. Izmantojiet šo iespēju.
Foto: www.e-klase.lv
 
 
VIDEOLOGS
 
Atbalsta pakalpojumi nedzirdīgajām grūtniecēm un jaunajām māmiņām
Šogad pirmo reizi Latvijas vēsturē nedzirdīgajām grūtniecēm un jaunajām māmiņām ir iespēja izmantot dzemdību un pēcdzemdību atbalsta personas palīdzību. Piedāvājam noskatīties sarunu ar jauno nedzirdīgo māmiņu Lieni Bērziņu, kura pirmā izmantoja šo pakalpojumu, un projekta „Nepalikt vieniem klusumā” vadītāju Diānu Zālamani – Leiti, kura ir atbildīga par šo pakalpojumu sniegšanu, un atbalsta personu Guntu Birnīti. Saruna ar viņām notika vakar (ceturtdien), kad jauno māmiņu izrakstīja no slimnīcas.
Foto un video: Juris Grundulis

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas