Search form

20.09.2013

Drukāt

Videoziņas Nr.202


NEDZIRDĪGO ZIŅAS
 
Ventspilnieki uzņem viesus
Projekta „Klusuma pasaule” ietvaros grupa Rīgas RB biedru 15. septembrī ieradās pieredzes apmaiņā Ventspils biedrībā. Ventspilnieki vispirms viņus iepazīstināja ar savu pilsētu, kopā apskatot Livonijas pili un citas ievērojamākās vietas. Protams, programmā bija arī brauciens ar kuģīti „Hercogs Jēkabs”.
Bet vakarā visi tikšanās dalībnieki – 25 biedri no Rīgas RB un 15 no Ventspils RB – pulcējās biedrības telpās, lai apmainītos pieredzē par biedrības darba organizēšanu.
Foto: www.ventspils.lv
 
Beidzas LNS projekts „Attīstības vektors”: uzdevumi izpildīti, mērķi sasniegti
 30. septembrī beidzas Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā LNS projekta „Attīstības vektors” realizācija.
Tā mērķis bija veicināt 2 nevalstisko organizāciju – Latvijas Nedzirdīgo savienības un Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācijas aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un publisko pakalpojumu sniegšanā, ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.
Dažādās aktivitātēs bija iesaistīti dažāda dzimuma un vecuma 310 darbinieki un biedri Rīgā un reģionālajās biedrībās.
Projekta ietvaros izveidots metodiskais palīglīdzeklis (videomateriāls) zīmju valodā par projektu sagatavošanu un to realizāciju, kā arī 13 dalībniekiem notika apmācības Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu piesaistē, gatavojot projektus.
Vairāki nozīmīgi pasākumi notika par NVO līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanā un to realizācijā, kā arī par finanšu piesaisti no ES un ārvalstu palīdzības fondiem: paneļdiskusija, semināri 9 Latvijas pilsētās un noslēgumā – Vislatvijas konference „NVO līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā – labās prakses piemēri un iespējas”.
Projekta kopējās izmaksas ir 24 999.98 latu.
Plaša informācija par visām minētajām aktivitātēm, to saturu un rezultātiem lasāma LNS mājaslapas sadaļā Projekti/Attīstības vektors un laikraksta Kopsolī 2013. gada numuros. Lūk, projekta darbinieku domas par paveikto :
Ilona Liniņa (kopsavilkums): Šajā projektā konferencē prezentēju tēmu par vizuālo valodu. Tā man bija pirmā reize arī tajā ziņā, ka vadīju savu darba grupu. Nedzirdīgo dzīvē šis projekts ir ļoti svarīgs, un tas arī man deva iespēju parādīt savu varēšanu.
Sandra Gerenovska (kopsavilkums): Projektā vadīju 3. un 4. aktivitāti – reģionālo semināru norisi un konferences darba grupu par ES līdzekļu piesaisti. Aktivitāšu ietvaros vienojāmies ar citām NVO un pašvaldībām par tālāko sadarbību.
Foto: Zigmārs Ungurs
 

Maz zivju Babītes ezerā
14. septembrī uz Rīgas Nedzirdīgo meistarsacīkstēm spiningošanā sapulcējās neparasti daudz dalībnieku – 22, viņu starpā bija arī divas sievietes. Taču Babītes ezers ir vai nu skops, vai zivis tur ir viltīgas, jo lomu mācēja iegūt tikai 4 dalībnieki, pārējie palika tukšā. Šie 4 prasmīgākie tad arī sadalīja godalgotās vietas. Par uzvarētāju kļuva Aleksandrs Romanovs ar 2 zivīm, kuras kopā svēra 2,400 kg. Otrajā vietā Vladimirs Koreņiks ar 2 zivīm 0,980 kg kopsvarā, bet trešo vietu ieguva Valerijs Vinogradovs ar viesu asari 0,240 kg. Vislielāko zivi – 1,280 kg smagu un 58 cm garu līdaku noķēra A. Romanovs.
Foto: Andris Bergmanis
 
Daugavpilieši pirmie
Jā, 14. septembrī Daugavpils RB jau pirmie savā biedrībā atzīmējuši Nedzirdīgo dienu. Pasākums notika brīvā dabā pie Stropu ezera, tajā piedalījās 23 biedri. Programmā bija dažādas sportiskas un jautras spēles, piemēram, zābaku mešana tālumā, pudeļu korķu mešana spainī utt. Noslēgumā – pārrunas par nedzirdīgo dzīvi pie ugunskura un desiņu cepšana.
Uz Nedzirdīgo dienas svinēšanu Rīgā plāno ierasties 15 daugavpilieši.
Atgādinām, ka lielais LNS Nedzirdīgo dienas pasākums notiks 28. septembrī pl. 11 Rīgā, Rītausmā. Tajā piedalīsies arī viesi no Lietuvas.
Foto: Igors Čaika 
 
 
LATVIJAS ZIŅAS
 
Mežā apmaldās sēņotāji, ogotāji
Mežā joprojām dodas daudzi sēņu un dzērveņu lasītāji, diemžēl daudzi arī apmaldās. Gadās, ka vienā dienā pazūd pat seši cilvēki, kā tas notika pirms nedēļas Saulkrastu un Siguldas novadā. Glābēji, ierodoties pazušanas rajonā, ieslēdz operatīvos gaismas un skaņu signālus, diemžēl nedzirdīgie skaņu nedzird, bet gaismu var redzēt tikai tuvumā. Tāpēc nedzirdīgajiem jābūt īpaši uzmanīgiem un mežā noteikti līdzi jāņem mobilais telefons ar uzlādētu akumulatoru, lai vajadzības gadījumā varētu pasaukt palīgā draugus vai glābēju dienestu 112. Der paņemt līdzi arī kabatas lukturīti un svilpīti. Ja būsiet apmaldījies un jūs meklēs, viņi dzirdēs svilpšanu. Nekad nepalieciet mežā līdz tumsai, jo tad atrast ceļu pat labi pazīstamā vietā ir neiespējami. Pirms došanās sēņot vai ogot noteikti informējiet draugus vai radus par to, uz kuru vietu dosieties.
Foto: www.delfi.lv
 
Jums ir tiesības atteikties no preces vai pakalpojuma!
Pasūtot preci internetā vai iegādājoties to no pārdevēja, kurš ieradies pie pircēja mājās, pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no iegādātās preces atteikties. Turklāt nav jāmaksā ne līgumsods, ne procenti, ne zaudējuma atlīdzība.
Pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir jāizsniedz atteikuma veidlapa, uz kuras pircējs var uzrakstīt savu atteikumu. Pircējam ir tiesības atteikties no iegādātās preces vai pakalpojuma, nepaskaidrojot iemeslus, un saņemt atpakaļ par pirkumu samaksāto naudu. Ja pārdevējs neizsniedz atteikuma veidlapu, tad pircējs var rakstīt iesniegumu arī brīvā formā.
Pircējam 7 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas ir jāatdod prece. Pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ne vēlāk kā 30 dienu laikā no rakstveida atteikuma saņemšanas ir jāatmaksā 1 nauda. Ja rodas problēmas, pircējs var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC): http://www.ptac.gov.lv/page/336
Foto: www.lvportals.lv
 
Ikviens var pieteikt cilvēku vai organizāciju Sabiedrības vienotības balvai!
Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludina pretendentu pieteikšanu Sabiedrības vienotības balvai 2013. Pieteikt to var līdz 2013. gada 14. oktobrim.
Šādu balvu SIF pasniedz jau kopš 2002. gada – tā ir godalga cilvēkam vai organizācijai, kas ar savu darbu veicinājusi sabiedrības vienotību etniskajā vai sociālajā jomā. Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt ikviens interesents brīvā formā, iesniedzot pieteikumu ar pamatojumu izvirzīšanai, pretendenta aprakstu un citus raksturojošus materiālus. Pieteikuma forma ir atrodama arī šeit: http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=89&lang=lv
Līdz šim balva tika piešķirta gan par veikumu valsts mērogā, gan par nozīmīgu ieguldījumu vienas organizācijas ietvaros. 2008. gadā šo balvu saņēma LNS toreizējais prezidents Arnolds Pavlins.
Foto: www.sif.lv
 
 
VIDEOLOGS
 
Sociālie – darba asistenti darbībā
Projektā „Klusuma pasaule” ietvaros tika apmācīti 5 sociālie – darba asistenti, kuri palīdz nedzirdīgajiem klientiem atrisināt dažādas problēmas. Piedāvājam noskatīties, kā notiek šis process.
Videosižetā redzams, kā nedzirdīgā kliente vēršas pie asistentes Genovefas Ņevjadomskas pēc palīdzības un kā abas dodas uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, lai noskaidrotu klientei interesējošo jautājumu par pensijas apmēru.
Video: Zigmārs Ungurs

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas