Search form

24.01.2011

Drukāt

Jūs jautājāt par sabiedriskā transporta izmantošanu

Photo

Kā dzirdes invalīdi vecumā no 16 līdz 18 gadiem var izmantot bez maksas sabiedrisko transportu Rīgā?


Atbildi sniedz: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vadītāja vietnieks M.Aldersons.
Tiem jauniešiem, kuri ir vecumā no 16 līdz 18 gadiem, braucot Rīgas sabiedriskajā transportā, jāuzrāda esošā invalīda apliecība un jāsaņem bezmaksas biļete pie šofera.

Autobusa šoferim, kā arī kontrolei, veicot pārbaudi, jāņem vērā pasažiera dzimšanas gads. Ja kontrole tomēr jūs izsēdina, tad noteikti pierakstiet kontroliera vārdu uzvārdu, vietu, kur jizsēdināja, datumu un laiku. Sūdzību noteikti iesniegt Rīgas Satiksmē.
 
Atgādinām: Jaunais Invaliditātes likums no 2011. gada 1. janvāra nosaka, ka personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un persona, kas pavada bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam, sabiedrisko transportu visā Latvijas teritorijā var izmantot bez maksas.

Lai bez maksas izmantotu sabiedriskā transporta pakalpojumus, personai,  kura  pavada  personu  līdz  18  gadu vecumam ar invaliditāti, ir nepieciešams saņemt pie transporta līdzekļa vadītāja bezmaksas biļeti vai arī saņemt  Rīgas satiksmes Klientu apkalpošanas centros personalizēto e-talonu un reģistrēt to transporta līdzeklī katru brauciena reizi.

Informāciju sagatavojusi: Gunta Birnīte

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas