Search form

Drukāt

LNS nekustamie īpašumi

Photo


SIA „LNS nekustamie īpašumi” galvenais darbības mērķis – apsaimniekot LNS īpašumus un dot līdzekļus LNS rehabilitācijas darbības organizēšanai.
 
SIA „LNS nekustamie īpašumi” dibināta uz LNS Domes 2005. gada 26. janvāra Lēmuma Nr. 15-9 pamata un reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2005. gada 10. februārī.
 
Galvenie uzdevumi – izīrēt, iznomāt apsaimniekošanai nodotos īpašumus, slēdzot līgumus ar nomniekiem un komunālo pakalpojumu sniedzējiem, aprēķinot ieņēmumus/izdevumus un izrakstot rēķinus, sekot ieņēmumu – izdevumu gaitai; kārtot ar īpašumu apsaimniekošanu saistīto dokumentāciju, pieņemt. Veikt telpu uzturēšanas profilaktisko darbu, gādāt par telpu elektro un ugunsdrošību.
 
 
SIA „LNS nekustamie īpašumi” kontaktadrese:
Telefons: (+371) 29230574
E-pasts: lnsipasumi(at)lns.lv
Elvīras iela 19 k-2,
3.stāvs 319. kabinets,
Rīga LV-1083
 

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas