Search form

20.03.2014

Drukāt

Vājdzirdīgajiem ir iespēja saņemt valsts apmaksātu dzirdes aparātu

Photo

Vājdzirdīgām (sākot ar vājdzirdības 3. pakāpi) un nedzirdīgām personām ir tiesības saņemt valsts apmaksātu surdotehniku.


Dzirdes aparātu, modinātājpulksteni ar vibrozvanu un/vai induktīvo spoli radio un televīzijas skaņas labākai uztveršanai par valsts budžeta līdzekļiem piešķir reizi piecos gados. Reizi trijos gados valsts apmaksā gaismas indikatoru.
 
Lai saņemtu surdotehniku, vispirms jādodas pie ģimenes ārsta vai ausu, kakla un deguna ārsta (LOR) un viņam jāpasaka, kādu tehnisko palīglīdzekli vēlaties. Ārsts izsniegs speciālu veidlapu, kurā uzrakstīs dzirdes zuduma pakāpi, tehniskā palīglīdzekļa nosaukumu un norādīs, kādam mērķim tas nepieciešams. Ja vēlaties saņemt dzirdes aparātu, no ārsta jāpieprasa arī audiogramma. Tās derīguma termiņš ir viens gads no izsniegšanas dienas.
 
Pēc tam šos dokumentus jāiesniedz Latvijas Nedzirdīgo savienībā Rīgā, Elvīras ielā 19, tiem klāt pievienojot uz vietas rakstītu iesniegumu. Iesniegumā nepieciešams minēt vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi – ja tās atšķiras -, tālruņa numuru, tehniskā palīglīdzekļa nosaukumu, piemēram, „dzirdes aparāts” vai „modinātājpulkstenis ar vibrozvanu”, un funkcionālo traucējumu aprakstā jānorāda: „vājdzirdība”.
 
Dokumentus var iesniegt arī Surdocentra filiālēs Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī vai arī sūtīt pa pastu vai elektroniski, ja tie sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 
Latvijas Nedzirdīgo savienība saņemtos dokumentus izskata 20 darbdienās, tad nosūta vēstuli ar paziņojumu par uzņemšanu rindā. Ja iesniegtie dokumenti neatbilst noteikumos minētajām prasībām, saņemsiet vēstuli ar atteikumu. Jārēķinās, ka gaidīšanas rindā var ilgt līdz astoņiem mēnešiem.
 
Savukārt atkārtoti iestāties rindā surdotehnikas saņemšanai var, ja beidzies surdotehniskā palīglīdzekļa lietošanas laiks (iepriekš minētie trīs vai pieci gadi); mainījusies dzirdes traucējumu smaguma pakāpe, tāpēc iepriekš izsniegtais dzirdes aparāts ir kļuvis nepiemērots turpmākai lietošanai; tehniskais palīglīdzeklis nolietojuma dēļ kļuvis lietošanai nederīgs, izņemot, ja tas ir tīši bojāts; ja ar pamatotu informāciju varat apstiprināt, ka tehniskais palīglīdzeklis ir nozaudēts vai nozagts.
 
 
Teksts: Ieva Štāle
Izdevums: Diena, Senioru Dienas pielikums 14.03.2014

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas