Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

Vājdzirdīgajiem ir iespēja saņemt valsts apmaksātu dzirdes aparātu

20.03.2014

Vājdzirdīgām (sākot ar vājdzirdības 3. pakāpi) un nedzirdīgām personām ir tiesības saņemt valsts apmaksātu surdotehniku.

Photo

Tolerances stunda

26.02.2014

…Kā mēs sabiedrībā reaģējam uz cilvēku ar īpašām vajadzībām? Vai protam būt neuzbāzīgi vai – gluži pretēji – palīdzēt, kad tas ir nepieciešams? Vai izprotam viņa vajadzības, un vai arī pats invalīds izprot, kā dzīvot tālāk?

Photo

Raidījums „Trīs ceturtdaļas” iepazīstina ar cilvēktiesību jēdzienu (video)

25.02.2014

Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons” veido televīzijas raidījumu „Trīs ceturtdaļas”. Pēdējā raidījumā „Apeirons” ir apskatījis kādu jautājumu, kas skar ikvienu iedzīvotāju, bet sevišķi nevalstiskās organizācijas. Raidījumā tiek runāts par to, kas ir cilvēktiesības un kā tās iespējams aizstāvēt.

Photo

Rīgas domes lēmums: Nedzirdīgo bērnu internātskolas būvniecību vairs neatsāks

17.01.2014

Ziņu aģentūra Leta ziņo, ka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā nolemts izslēgt no izglītības, kultūras un sporta nozarei nepieciešamo īpašumu saraksta zemesgabalu Murjāņu ielā, Juglas ezera krastā, kur pirms astoņiem gadiem tika ielikti pamati jaunajai Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātskolai. Pamatojums – vairāku iemeslu dēļ šīs skolas būvniecība zaudējusi aktualitāti.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas