Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

Dzirde svarīga bērna attīstībai

29.11.2010

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā darbojas arī Dzirdes attīstības centrs. Tā ir vienīgā šāda tipa iestāde Latvijā, kas izveidota ārpus Rīgas.

Photo

Durvis no klusuma pasaules

26.11.2010

Tā saucas raksts centrālās preses izdevuma „Latvijas Avīze” 2010. gada 26. novembra numurā. Tajā plašākai sabiedrībai sniegts ieskats nedzirdīgajiem cilvēkiem sniegtajos speciālajos atbalsta, motivācijas un sociālās rehabilitācijas risinājumos Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Klusums pasaule” ietvaros.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas