Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

Dzirdīgie un nedzirdīgie kopīgā dziesmā


27.02.2012

Jauniešiem ar dzirdes traucējumiem ir grūti integrēties mūsdienu sabiedrībā, jo pastāv komunikācijas barjera, un cilvēki labāk no viņiem izvairās nekā mēģina kontaktēties, atzīst Laura Reisele, jauniešu iniciatīvas projekta "Melodiskās rokas" koordinatore.

Photo

Sauc palīgā ar īsziņu!

09.02.2012

Ar šādu nosaukumu LNT raidījumā „Tautas balss” 8. februārī tika parādīts sižets par 112 īsziņu nosūtīšanu palīdzības dienestam . Tajā žurnālists intervēja LNS viceprezidenti Sandru Gerenovsku.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas