Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

Latvijas Radio 4 programmā „Doma laukums” par surdotulka pakalpojumu nedzirdīgajiem cilvēkiem

31.08.2012

30. augustā Latvijas Radio 4 raidījumā „Doma laukums” LNS prezidents Arnolds Pavlins komentēja 28. augustā valdībā pieņemtos grozījumus Invaliditātes likumā attiecībā uz surdotulka pakalpojuma apmaksu no valsts budžeta nedzirdīgajiem cilvēkiem līdz 10 stundām mēnesī.

Photo
Photo
Photo

Projekts „Jaunatne darbībā” vieno četru valstu vājdzirdīgos un dzirdīgos jauniešus

20.08.2012

Jūlija sākumā no Adanas pilsētas Turcijā atgriezās Latvijas jauniešu grupa, kas nedēļu šajā valstī piedalījās vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem jauniešiem domātā projektā.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas