Search form

Nedzirdīgie masu medijos

Photo

Rīgas domes lēmums: Nedzirdīgo bērnu internātskolas būvniecību vairs neatsāks

17.01.2014

Ziņu aģentūra Leta ziņo, ka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā nolemts izslēgt no izglītības, kultūras un sporta nozarei nepieciešamo īpašumu saraksta zemesgabalu Murjāņu ielā, Juglas ezera krastā, kur pirms astoņiem gadiem tika ielikti pamati jaunajai Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātskolai. Pamatojums – vairāku iemeslu dēļ šīs skolas būvniecība zaudējusi aktualitāti.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas